Filtry:

Ekspert/trener

więcej... mniej

Kategoria

więcej... mniej
Filter

Dla banków

Widok
ANALIZA RYZYKA I OCENA...
Szybki podgląd

ANALIZA RYZYKA I OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH (DPIA)

ADRESACI  Inspektorzy Ochrony Danych w Banku oraz kandydaci na stanowisko IOD-a.  CEL SZKOLENIA ⦁ Analiza konieczności przeprowadzenia oceny skutków dla przetwarzania danych osobowych  ⦁ Praktyczna wiedza z zakresu przeprowadzenia oceny...
Cena 180,00 zł
SCRUM - JAK ZWINNIE BUDOWAĆ...
Szybki podgląd

SCRUM - JAK ZWINNIE BUDOWAĆ WARTOŚĆ?

ADRESACI  Członkowie Zarządu w tym nadzorujący obszar IT w Banku Osoby, odpowiedzialne za budowę, wdrożenie rozwój produktów bankowych Właściciele procesów biznesowych Kadra menedżerska odpowiadająca za zarządzanie IT Audytorzy wewnętrzni Osoby...
Cena 150,00 zł
Bezpieczeństwo fizyczne i...
Szybki podgląd

Bezpieczeństwo fizyczne i techniczne w Banku Społdzielczym

ADRESACI Szkolenie adresowane jest dla  Zarządów Banków, Administratorów Systemów Informatycznych, pracowników działu IT, Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, stanowisk bezpieczeństwa informacji SBI / BI, audytorów wewnętrznych. CEL...
Cena 150,00 zł
MONITOROWANIE ZASOBÓW IT W...
Szybki podgląd

MONITOROWANIE ZASOBÓW IT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

ADRESACI  Szkolenie adresowane jest dla Członków Zarządu nadzorujących obszar IT w Banku, Administratorów Systemów Informatycznych oraz pracowników działu IT CEL SZKOLENIA Szkolenie omawia wymagania nadzoru finansowego w kontekście...
Cena 150,00 zł
ROLA I OBOWIĄZKI IOD-a w...
Szybki podgląd

ROLA I OBOWIĄZKI IOD-a w BANKU SPÓŁDZIELCZYM

ADRESACI  Inspektorzy Ochrony Danych w Banku oraz kandydaci na stanowisko IOD-a.  KORZYŚCI SZKOLENIA Podczas szkolenia każdy IOD zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu: ⦁ Poprawnego dostosowania system ochrony danych osobowych w Banku do...
Cena 195,00 zł
Analiza incydentów RODO w...
Szybki podgląd

Analiza incydentów RODO w Banku Spółdzielczym

ADRESACI  Inspektorzy Ochrony Danych w Banku oraz kandydaci na stanowisko IOD-a.  CEL SZKOLENIA ⦁ Omówienie zasad reagowania na naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych ⦁ Przedstawienie zasad przeprowadzenia oceny wagi incydentu...
Cena 150,00 zł
PRACA ZDALNA A OCHRONA...
Szybki podgląd

PRACA ZDALNA A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OPIS SZKOLENIA Szkolenie ma na celu przekazanie pracownikom niezbędnej, normatywnej wiedzy dotyczącej postępowania na stanowisku pracy zdalnej. Praca zdalna, która często ma miejsce w domu,  nie zwalnia od zachowania wszelkich rygorów...
Cena 50,00 zł
SKUTECZNA SPRZEDAŻ...
Szybki podgląd

SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH

ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie adresowane jest dla pracowników działu obsługi klienta, kasjerów, doradców klienta oraz kadry menadżerskiej działu sprzedaży i obsługi klienta.  CEL SZKOLENIA ⦁ Poznanie metod skutecznego nawiązywania kontaktu z...
Cena 195,00 zł
MARKETING INTERNETOWY W...
Szybki podgląd

MARKETING INTERNETOWY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Zakres przeprowadzanych konsultacji:     • konsultacje z zakresu nowoczesnych narzędzi marketingu internetowego     • prowadzenie skutecznej reklamy i sprzedaży produktów bankowych poprzez Facebook Ads i Google Ads     • porady odnośnie...
Cena 170,00 zł
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W...
Szybki podgląd

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W BANKU

Zakres usług: konsultacje w zakresie dokumentacji związanej z systemem bezpieczeństwa informacji w Banku analiza zasad i regulacji z zakresu wprowadzania zmian w systemach związanych z bezpieczeństwem informacji konsultacje z...
Cena 190,00 zł
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH...
Szybki podgląd

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH INFORMATYCZNYCH

Zakres usług: konsultacje z zakresu pozyskiwania, rozwoju, utrzymania i eksploatacji środowiska teleinformatycznego zarządzanie aktywami infrastruktury IT, systemami i sieciami doradztwo w zakresie rozwiązań i wirtualizacji systemu...
Cena 190,00 zł
BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE...
Szybki podgląd

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ

Zakres przeprowadzanych konsultacji: - konsultacje w zakresie zasad bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego - informacje odnośnie norm i procedur bezpieczeństwa - doradztwo w obszarze wdrożonych mechanizmów zabezpieczeń - prawidłowe...
Cena 170,00 zł
ZDALNE TESTY PODATNOŚCI
Szybki podgląd

ZDALNE TESTY PODATNOŚCI

Proponowany zakres prac: Testowanie podatności w poszczególnych segmentach infrastruktury informatycznej w Banku w filiach/oddziałach Banku (sieci front-office, back-office, drukarkowa, sprawdzanie sieci, w której funkcjonują serwery Banku)....
AUDYT BEZPIECZEŃSTWA...
Szybki podgląd

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BANKU

Proponowany zakres audytu: Analiza procesów zarządzania IT i bezpieczeństwem Przegląd dokumentacji Weryfikacja ochrony danych osobowych zgodnie z nową ustawą RODO Zbadanie zgodności konfiguracji systemów z założeniami polityki...
AUDYT ZGODNOŚCI OCHRONY...
Szybki podgląd

AUDYT ZGODNOŚCI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODO

Proponowany zakres audytu: 1.          Przegląd regulacji wewnętrznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 2.          Weryfikacja prowadzonego rejestru czynności przetwarzania, przeprowadzonej analizy ryzyka oraz oceny...
CHMURA CENTRUM...
Szybki podgląd

CHMURA CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH W BANKU WYTYCZNE KNF

ADRESACI SZKOLENIA  Szkolenie adresowane dla Zarządu Banku, Administratorów Systemów Informatycznych, Inspektorów Ochrony Danych, kadry zarządzającej i pracowników działu IT CEL SZKOLENIA Przekazanie uczestnikom podstawowych wskazówek,...
Cena 195,00 zł
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...
Szybki podgląd

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zakres przeprowadzanych konsultacji:     • zasady powołania i umiejscowienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w strukturze organizacyjnej Banku, zgłoszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych     • konsultacje w zakresie prowadzonej dokumentacji...
Cena 190,00 zł