BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W BANKU

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W BANKU

Cena 200,00 zł Netto

Powyższa cena dotyczy 1 godz. konsultacji.

W przypadku zapotrzebowania na większą ilość godzin konsultacyjnych, szerszy zakres usług bądź opracowanie dokumentacji proceduralnej zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółowego pakietu usług wraz z ustaleniem ceny:

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl


Zakres usług:

 • konsultacje w zakresie dokumentacji związanej z systemem bezpieczeństwa informacji w Banku
 • analiza zasad i regulacji z zakresu wprowadzania zmian w systemach związanych z bezpieczeństwem informacji
 • konsultacje z zakresu procedur i polityki bezpieczeństwa w oparciu o przyjęte normy
 • bezpieczeństwo zasobów ludzkich
 • realizacja obowiązku zachowania ciągłości działania  w Banku
 • analiza procesów zarządzania IT i bezpieczeństwem informacji
 • właściwe uwierzytelnianie i kontrola dostępu
 • doradztwo w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego funkcjonującego w Banku
 • mechanizmy monitorowania pracy i zdarzeń zachodzących na urządzeniach krytycznych
 • zasady postępowania z incydentami bezpieczeństwa informacji
 • procedury bezpieczeństwa zdalnego połączenia
 • prowadzenie wewnętrznych testów podatności
 • konsultacje w zakresie przeprowadzenia audytu wewnętrznego

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką Bezpieczeństwa Informacji - więcej: https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/bezpieczenstwo-uslugi-dla-bankow-servus-comp-krakow/


Informacje praktyczne
Kategoria
Bezpieczeństwo Informacji