DLA FIRM i URZĘDÓW

Płatność za udział w szkoleniach on-line dokonywana jest na podstawie faktury pro forma przed rozpoczęciem szkolenia. Faktura pro forma wysyłana jest w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji zgłoszenia na szkolenie. Po realizacji szkolenia przesyłana jest na ten sam adres właściwa faktura VAT. Płatność za pozostałe usługi ustalana jest indywidualnie.

DLA BANKÓW

Płatność za szkolenia on-line dokonywana jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez Servus Comp po zakończeniu szkolenia. Faktura wysyłana jest w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Bank jako właściwy adres do przesyłania faktur elektronicznych. Płatność za pozostałe usługi ustalana jest indywidualnie.

Sprzedawca: 

SERVUS COMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Świętokrzyska 12/403

30-015 Kraków

NIP: 6772394344

Nr tel.: 126319122

ALIOR  92 2490 0005 0000 4530 2434 7075