Audyty

Audyty
Wysoki poziom bezpieczeństwa wszystkich systemów informatycznych należy monitorować i badać na bieżąco. Ochrona systemu informatycznego jest procesem ciągłym, wymagającym nieustannej czujności. Nie czekajmy do momentu pojawienia się incydentu. Nie czekajmy na terminy normatywne organów nadzorczych (KNF, KRI, standardy korporacyjne) nakazujące nam wykonanie testów i audytów. Działajmy systemowo i systematycznie!
Widok
AUDYT BEZPIECZEŃSTWA...
Szybki podgląd

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BANKU

Proponowany zakres audytu: Analiza procesów zarządzania IT i bezpieczeństwem Przegląd dokumentacji Weryfikacja ochrony danych osobowych zgodnie z nową ustawą RODO Zbadanie zgodności konfiguracji systemów z założeniami polityki...
AUDYT ZGODNOŚCI OCHRONY...
Szybki podgląd

AUDYT ZGODNOŚCI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODO

Proponowany zakres audytu: 1.          Przegląd regulacji wewnętrznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 2.          Weryfikacja prowadzonego rejestru czynności przetwarzania, przeprowadzonej analizy ryzyka oraz oceny...
ZDALNE TESTY PODATNOŚCI
Szybki podgląd

ZDALNE TESTY PODATNOŚCI

Proponowany zakres prac: Testowanie podatności w poszczególnych segmentach infrastruktury informatycznej w Banku w filiach/oddziałach Banku (sieci front-office, back-office, drukarkowa, sprawdzanie sieci, w której funkcjonują serwery Banku)....