Servus Comp to marka powstała w 1991 roku z myślą o służeniu Klientom w szeroko pojętych obszarach:      

  • innowacyjności, technologii i infrastruktury IT
  • bezpieczeństwa informacji, bazy danych
  • bezpieczeństwa fizycznego, technicznego i środowiskowego
  • ochrony danych osobowych (RODO)
  • planów ciągłości działania
  • nowoczesnych narzędzi marketingu internetowego i technik sprzedaży.

Realizując swoją pasję, stale zbieramy nowe doświadczenia i doskonalimy swoją wiedzę ekspercką przekazując ją dalej poprzez audyty, szkolenia, wykłady na uczelniach wyższych, wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, doradztwo i konsultacje oraz prowadząc specjalistyczny blog tematyczny. Naszym znakiem rozpoznawczym jest fachowość, skrupulatność, cierpliwość i opracowanie optymalnych rozwiązań dla Klienta. Wyróżnia nas kompetentny, doskonale wykształcony i życzliwy personel.

Poznaj nas bliżej na naszych portalach:

Portal dla banków spółdzielczych: https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/
Portal dla Klientów biznesowych, firm i urzędów: https://zadbajobezpieczenstwo.pl/
Platforma e-commerce ze szkoleniami, doradztwem, audytami
dla banków spółdzielczych, biznesu, firm i urzędów:
https://edu.servus-comp.pl/
Platforma technologiczna: https://www.servus-it.pl/
Platforma e-commerce ze sprzętem enterprise:  https://servus-comp.pl/


Materiały graficzne wykorzystane na tej stronie zostały pobrane z:

https://www.uihere.com
https://www.pexels.com
https://www.freepik.com