EKSPERCI/TRENERZY

ANNA STRĘK 

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 

Anna Stręk

                          
 • Wykładowca  na studiach   MBA   dedykowanych   dla   Prezesów    Banków Spółdzielczych z zakresu bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Posiada  kilkuletnie  doświadczenie  w zakresie przeprowadzania audytów bezpieczeństwa w  Bankach  Spółdzielczych, podmiotach publicznych, a także w biznesie. Prowadzi audyty zgodności systemu zarządzania ochroną danych osobowych z wymaganiami Europejskiego  Rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych (RODO). Opracowuje dla klientów   wewnętrzne procedury, polityki oraz inne wymagane dokumenty. Przeprowadza analizę ryzyka procesów przetwarzania danych osobowych.
 • Absolwentka  Wydziału  Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończyła liczne  kursy  z  zakresu  ochrony  danych osobowych. Posiada certyfikat Audytor Wiodący Systemu  Zarządzania  Bezpieczeństwem  Informacji   wg  ISO/IEC 27001:2013, a także ITIL®Foundation Certificate in IT Service Management.

Audytor, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant:
https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl
https://zadbajobezpieczenstwo.pl

ANDRZEJ POPIOŁEK 

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 

Andrzej Popiołek

                   
 • Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001. Certyfikat ITIL Foundation. Wykładowca na studiach MBA dedykowanych dla Prezesów Banków Spółdzielczych. Praktyk, specjalista ds. marketingu internetowego w Bankach Spółdzielczych.

  Specjalizacja w zakresie polityki bezpieczeństwa w Bankach Spółdzielczych, przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych. Ścisła współpraca ze Związkiem Rewizyjnym Banków Spółdzielczych jako audytor rekomendacji D i audytu Bezpieczeństwa Informacji w Bankach Spółdzielczych.

  Ekspert z zakresu audytów sprawdzających spełnienie wymagań KNF, KRI, RODO i in. w obszarze cyberbezpieczeństwa i wytycznych ustawowych. Specjalizacja w dostosowaniu procedur w bankach, przedsiębiorstwach i urzędach państwowych do wymagań organów nadzorczych. 

  Audytor, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant:
  https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl
  https://zadbajobezpieczenstwo.pl

  Pasja: winogrodnik, znawca wina, degustator, podróżnik.

MACIEJ GROMEK 

Systemowy Inżynier IT, Ekspert Technologiczny

Anonymus

                          
 • Specjalizuje się w audytach dotyczących bezpieczeństwa fizycznego, cyberbezpieczeństwa, audytach podatności środowiska infrastruktury IT, testach penetracyjnych. Specjalnością jest analityka infrastruktury na styku proceduralnym i technologicznym funkcjonująca w Bankach Spółdzielczych.

  Doświadczenie  zawodowe:  administracja  zasobami   teleinformatycznymi, dobór oraz wdrażanie rozwiązań  IT,  audyty  bezpieczeństwa  informacji, audyty technologiczne sieci informatycznej Banku, audyty wewnętrzne Systemu  Zarządzania  Bezpieczeństwem  Informacji  zgodnie  z   wymogami  KRI. Wykształcenie:   wyższe  –  politologia   na   Uniwersytecie   Pedagogicznym   w  Krakowie,   techniczne – Technik-Informatyk, ITIL®Foundation Certificate in IT Service Management.

  Audytor, konsultant:
  https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl
  https://zadbajobezpieczenstwo.pl

 • Pasja: samochody, podróże.

JAREK 

Audytor technologiczny

Anonymus

                   
 • Audytor technologiczny specjalizujący się w audytach dotyczących cyberbezpieczeństwa, audytach śledczych, audytach podatności środowiska internetowego. Specjalnością jest analityka infrastruktury na styku proceduralnym i technologicznym.
  Specjalizuje się w audytach technologii funkcjonujących w biznesie, urzędach, bankach.

  Szkolenia i kompetencje:
  - ITIL Foundation
  - Title TOGAF 9 Level 1
  - CISA – Certified Information Security Auditor
  - CISSP – Certified Information Systems Security Professional
  - Cisco Certified Network Professional – już chyba wygasł
  - CompTIA A+ Security
  - ISO/IEC 27001 Lead Auditor
  - Microsoft Certified Systems Engineer
  - RedHat Certified Engineer
  - Sun Certified Network Administrator
  - Sun Certified System Administrator

  Audytor, konsultant:
  https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl
  https://zadbajobezpieczenstwo.pl

 • Pasja: motory, podróże.

MARCIN JUSZCZAK 

Specjalista ds. Reklamy Internetowej z monad 10 letnim doświadczeniem

Anonymus

                          
 • Doświadczony marketingowiec, posiada obszerną wiedzę z zakresu reklamy, zarządzania marką, public relations oraz analityki internetowej. Wdraża dla Banków Spółdzielczych strategie marketingu elektronicznego, pomaga zwiększyć sprzedaż produktów bankowych dzięki elektronicznym narzędziom reklamy. 

  Dodatkowo współpracuje z małymi  i dużymi firmami, opracowuje strategie skutecznej reklamy w Internecie i wdraża zaproponowane działania. Trener Google ADS oraz Facebook ADS. Nie jest teoretykiem tylko praktykiem. Wyznaje zasadę prostych środków, którymi dociera się szybko i sprawnie do celu. 

  Absolwent wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

  Wykładowca, szkoleniowiec, konsultant:
  https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl
  https://zadbajobezpieczenstwo.pl

PAWEŁ WĄSIK 

Audytor, wykładowca, konsultant, doradca

Anonymus

                          
 • Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301 nr 2015/ISO22301_AW/1357, Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg BS 25999, Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO /IEC 27001:2013, Ethical Hacking and Countermeasures, Risk Manager ISO 31000, UX-PM.

  Doświadczenie zawodowe:
  W obszarze ciągłości działania
  Przygotowanie, wdrożenie, nadzór, zarządzanie Systemem Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z wymaganiami ISO 22301 oraz Rekomendacją D i M Komisji Nadzoru Finansowego, prowadzenie szkoleń dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w system BCMS oraz wspomagających system, opracowanie planu utrzymania i ciągłego rozwijania systemu zgodnie z wymaganiami normy, implementacja autorskich rozwiązań biznesowych. Przygotowanie organizacji do audytu certyfikacyjnego na zgodność z wymaganiami normy zakończone uzyskaniem pierwszego wśród Banków Spółdzielczych certyfikatu zgodności z ISO 22301.

  W obszarze bezpieczeństwa informacji
  Przygotowanie, wdrożenie, nadzór, zarządzanie Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami ISO 2700 oraz Rekomendacją D i M Komisji Nadzoru Finansowego, opracowanie i implementacja autorskich rozwiązań w obszarze zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych oraz łączących wymagania KNF, ustawy o ochronie danych osobowych oraz standardu.

  W obszarze IT
  Administracja zasobami teleinformatycznymi, dobór oraz wdrażanie rozwiązań IT, wykonywanie audytów bezpieczeństwa informatycznego, wsparcie użytkowników końcowych.

  Wykształcenie:
  - psychologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  - informatyka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
  - finanse i bankowość - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.

  Audytor, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant:
  https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl
  https://zadbajobezpieczenstwo.pl

WOJCIECH IWANOW 

Audytor, specjalista RODO/GDRP compliance

Wojciech Iwanow

                          
 • Absolwent studiów Executive MBA Helsinki School of Economics. Specjalista w zakresie compliance, a także w zakresie zapewniania bezpieczeństwa informacji, w tym RODO/GDPR compliance. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych (DPO) w bankach, wcześniej wieloletni bankowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Doświadczony kierownik projektu – realizował wdrożenia Rekomendacji H KNF, Rekomendacji D KNF, a także RODO/GDPR w bankach. Stały wykładowca szeregu instytucji edukacyjnych, prowadzi zajęcia w zakresie ryzyka, audytu, compliance, ochrony danych w ramach Podyplomowych Studiów Zarządzanie Ryzykiem, a także Podyplomowych Studiów Funkcja Kontroli i Compliance w Banku – Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

  Audytor, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant.

IWONA SZCZEPAŃSKA 

Mgr prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny, MBA

Iwona Szczepańska

                          
 • Ukończyła podyplomowe studia dla wyższej kadry zarządzającej, MBA Oxford Brookes University.
  Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe, w tym kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych min. w Tesco Polska sp. z o.o. jako szef działu prawnego , jako członek zarządu kilku spółek kapitałowych, 7 letnie doświadczenie jako Wiceprezes Członek Zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji POHID a wcześniej jako członek grupy założycielskiej POHiD. Przez 5 lat reprezentowała POHiD w unijnej organizacji EuroCommerce w Brukseli, wykorzystując teoretyczną i praktyczną znajomość zagadnień i mechanizmu lobbingu w EU i w Polsce, utrwaloną przez lata praktyki oraz w trakcie prowadzenie badań nad polskim lobbingiem w Brukseli podczas stażu w Parlamencie Europejskim w Brukseli.
  Założycielka firmy doradczej IMS Consulting ( www.imsconsulting.pl ) działającej nieprzerwanie od 10 lat oferującej usługi doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorców.

  Autorka licznych publikacji w prasie ogólnopolskiej i branżowej min. Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Magazyn Profit, Gazeta Bankowa, Handel Dzisiaj, Supermarket News i Wiadomości Handlowe, w mediach ogólnopolskich min. TVP, TVN. Prelegentka wielu międzynarodowych i krajowych konferencji i grup roboczych.

  Radca prawny, szkoleniowiec, wykładowca, konsultant:
  https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl
  https://zadbajobezpieczenstwo.pl

KAMIL GĄSIOR 

Radca prawny

Kamil Gąsior

                          
 • Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zdając egzamin magisterski z wynikiem bardzo dobrym. Następnie, po odbyciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, uzyskał wpis na listę radców prawnych. W swojej praktyce radca prawny Kamil Gąsior świadczy usługi prawne zarówno podmiotom sektora publicznego (jednostki samorządu terytorialnego), jak również przedsiębiorcom, ze szczególnym uwzględnieniem spółek prawa handlowego. W kręgu zainteresowania teoretycznego, jak i praktycznego funkcjonowania pozostają podmioty związane ze spółdzielczością, w tym banki spółdzielcze i ich status prawny.

  Radca prawny, szkoleniowiec, wykładowca. konsultant:
  https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl
  https://zadbajobezpieczenstwo.pl

MAREK 

Audytor technologiczny

Anonymus

             
 • Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem ISO/IEC 27001, testy penetracyjne, bezpieczeństwo fizyczne, ochrona informacji niejawnych, dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych.
  Specjalizuje się w audytach dokumentacji oraz technologii funkcjonujących w bankach, placówkach medycznych.

  - Microsoft Certified Systems Engeener
  - Fortigate Certified Administrator
  - Oracle Certified Administrator

  Audytor, konsultant:
  https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl
  https://zadbajobezpieczenstwo.pl

ANNA SZCZEPANEK 

Certyfikowany trener biznesu, coach z ponad 12-letnim doświadczeniem

Anna Szczepanek

         
 • Właściciel marki Cztery Strony Zmian. Na zawodowym koncie ponad 5000 godzin spędzonych na pracy szkoleniowej i superwizyjnej oraz ponad 3000 godzin pracy w charakterze coacha. Zawodowe życie związane z pracą dla międzynarodowych instytucji finansowych (m.in. Millennium Bank, Citibank Handlowy) w charakterze trenera, coacha dyrektorów placówek bankowych, kierownika wsparcia sprzedaży. Równolegle od lat wspiera sektor banków, małych i średnich przedsiębiorstw prowadząc konsultacje i szkolenia z zakresu zarządzania zespołem i sprzedaży.
  Skutecznie prowokuje do rezygnacji z utartych schematów myślenia hamujących rozwój i zastąpienia ich twórczym podejściem. Doskonale panuje nad procesami zachodzącymi na sali szkoleniowej ułatwiając Uczestnikom sprawne przechodzenie na kolejne poziomy w drodze ku pożądanej zmianie.
  Specjalizacje: sprzedaż, obsługa klienta, zarządzanie zespołem sprzedażowym, coaching menedżerski, komunikacja i współpraca.

Wykładowca, szkoleniowiec, konsultant:
https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl
https://zadbajobezpieczenstwo.pl

ROBERT WĘGLARZ 

Doświadczony hotelarz i skuteczny menadżer, z prawie trzydziestoletnim stażem w branży.

Robert Węglarz

                
 • Przez wielu uznawany obecnie za jednego z najlepszych ekspertów i doradców branżowych w kraju. Właściciel firmy szkoleniowo-doradczej „Alchemia Hotelarstwa”, konsultant i ekspert hotelowy, trener biznesu i szkoleniowiec, współautor polskiego systemu certyfikacji dla hoteli SPA – Quality Standard.

  Partner Klastra Medycyna Polska Południowy-Wschód w zakresie standaryzacji i oceny jakości usług w Uzdrowiskach Galicyjskich.

  Prowadził liczne szkolenia i konsultacje branżowe między innym w ramach największego, jak dotychczas w Polsce, projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do branży turystycznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) pod wspólnym tytułem “Turystyka Wspólna Sprawa” (TWS).

  Ma za sobą prawie 30 lat aktywnej, udokumentowanej i popartej sukcesami operacyjnej pracy w branży hotelarskiej i zdobyty przez ten okres ogromny bagaż doświadczeń.

  Od przeszło 15 lat jest również trenerem i doradcą branżowym. Specjalizuje się w szkoleniach personelu i kadry zarządzającej, doradztwie operacyjnym i restrukturyzacji operacyjnej.

  Audytor, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant:
  https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl
  https://zadbajobezpieczenstwo.pl