Audyty

Audyty

Audyt nie może nosić znamion represji. Celem audytu nie jest znalezienie winnych.

Audyty mają wskazać rozbieżności, jakie mogą się pojawić w zestawieniu z zaleceniami normatywnymi oraz dobrymi praktykami. Np. audyt bezpieczeństwa informacji lub audyt zgodności ochrony danych osobowych - RODO ma za zadanie wykazanie podatności, tym samym wzmocnienie bezpieczeństwa. Nasi audytorzy, na bazie praktycznych doświadczeń, wskazują najprostsze metody rozwiązania zaistniałego problemu. Często sugerujemy wykorzystanie do zarządzania infrastrukturą informatyczną rozwiązań Open Source. Warto pamiętać, że w codziennej pracy wiele czynności wykonujemy mechanicznie nie widząc występujących podatności i rozbieżności.

Zapraszamy Państwa do rozmowy o audytach, które wykażą gdzie istnieją luki i słabe punkty w środowisku informatycznym.

Widok
AUDYT ZGODNOŚCI OCHRONY...
Szybki podgląd

AUDYT ZGODNOŚCI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Proponowany zakres audytu: 1.           Przegląd regulacji wewnętrznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 2.           Weryfikacja prowadzonego rejestru czynności przetwarzania, przeprowadzonej analizy ryzyka oraz oceny skutków...
Cena 0,00 zł