AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ISO27001 KRI KRAJOWY REJESTR INTEROPERACYJNOŚCI

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ISO27001 KRI KRAJOWY REJESTR INTEROPERACYJNOŚCI

Cena 0,00 zł Netto

W przypadku zainteresowania audytem zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółowego zakresu usług wraz z ustaleniem dogodnego terminu:

 • tel.:  12 631 91 22, 608 407 668
 • e-mail: biuro@servus-comp.pl

Proponowany zakres audytu:

 • Analiza procesów zarządzania IT i bezpieczeństwem

 • Przegląd dokumentacji

 • Weryfikacja ochrony danych osobowych zgodnie z nową ustawą RODO

 • Zbadanie zgodności konfiguracji systemów z założeniami polityki bezpieczeństwa

 • Przegląd zabezpieczeń systemu informatycznego 

 • Przeprowadzenie testów zgodności infrastruktury informatycznej

 • Identyfikacja słabych punktów infrastruktury IT (w tym w systemach i urządzeniach)

 • Analiza potrzeb w zakresie zabezpieczenia systemu

 • Dostarczenie informacji odnośnie przestrzegania norm i procedur bezpieczeństwa

 • Analiza bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego

 • Weryfikacja założeń dotyczących kontroli dostępu

 • Szkolenie i transfer wiedzy do pracowników

 • Konsultacje poaudytowe

Więcej szczegółów na temat audytu można przeczytać: https://zadbajobezpieczenstwo.pl/

oraz na stronie https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/audyty-v-premium/


Informacje praktyczne
Kategoria
Bezpieczeństwo Informacji