JAK PROWADZIĆ REJESTR CZYNNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH?

JAK PROWADZIĆ REJESTR CZYNNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH?

Cena 0,00 zł Netto

Dodatkowe informacje na temat szkolenia można uzyskać:

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl


ADRESACI

Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych oraz kandydaci na stanowisko IOD-a.


CEL SZKOLENIA

  • Poznanie zalet prowadzenia rejestru czynności przetwarzania
  • Zwiększenie świadomości w zakresie procesowego podejścia do przetwarzania danych osobowych
  • Samodzielne opracowanie rejestru czynności przetwarzania
  • Weryfikacja najczęściej popełnianych błędów
  • Zachowanie przez firmę - urząd zgodności z RODO – możliwość stałej weryfikacji swojej działalności w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz poddawania ocenie każdego nowo wprowadzanego lub modyfikowanego procesu już na jego najwcześniejszym etapie

METODYKA

Webinarium on-line – 2 sesje po 1 godz. w ciągu dnia z 30 min. przerwą


PLAN SZKOLENIA

  1. Podstawy inwentaryzacji procesów przetwarzania
  2. Procesy przetwarzania występujące w firmach - urzędach
  3. Praktyczne aspekty rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania
  4. Z praktyki Audytora – najczęstsze błędy 

Z informacjami na temat RODO można zapoznać się na : https://........

Więcej informacji o naszych szkoleniach znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: https://p......


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Anna Stręk
Kategoria
Ochrona danych osobowych