ZDALNE TESTY PODATNOŚCI

ZDALNE TESTY PODATNOŚCI

W przypadku zapotrzebowania na pełną - stacjonarną wersję audytu zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółowego zakresu usług wraz z ustaleniem ceny:

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl


Proponowany zakres prac:

  • Testowanie podatności w poszczególnych segmentach infrastruktury informatycznej w Banku w filiach/oddziałach Banku (sieci front-office, back-office, drukarkowa, sprawdzanie sieci, w której funkcjonują serwery Banku).
  • Zdalnie sprawdzenie podanych przez Bank adresów zewnętrznych WAN. Status poszczególnych portów przekazywany jest do wiadomości Banku bezzwłocznie w przypadku stwierdzenia zbędnie otwartych portów komunikacyjnych. Znalezienie otwartych portów, w których aplikacje aktywnie akceptują   połączenia  TCP   lub   pakiety  UDP  jest  głównym  celem.
  • Test zewnętrzny wykonywany jest przy użyciu oprogramowania Nmap i nie zawiera prób penetrowania infrastruktury Banku. Dodatkowe prace ustalone indywidualnie z Bankiem.
  • Testy środowiska IT wykonujemy za pomocą skanera OpenVAS  tzw. metodą „grey box”.
  • Wszystkie badania przeprowadzamy w oparciu wyłącznie o testy bezpieczne, niezagrażające stabilności infrastruktury ani integralności danych.
  • Czas trwania testów jest zależny od przyjętego z Bankiem modelu wykonania testów, natomiast skanowanie z zewnątrz od ilości portów WAN przekazanych do sprawdzenia.
  • Realizacja usługi będzie prowadzona w najkrótszym możliwym czasie.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją o audytach: https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/audyty-v-premium/


Informacje praktyczne
Kategoria
Bezpieczeństwo danych IT