AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BANKU

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BANKU

W przypadku zainteresowania audytem zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółowego zakresu usług wraz z ustaleniem dogodnego terminu:

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl


Proponowany zakres audytu:

 • Analiza procesów zarządzania IT i bezpieczeństwem

 • Przegląd dokumentacji

 • Weryfikacja ochrony danych osobowych zgodnie z nową ustawą RODO

 • Zbadanie zgodności konfiguracji systemów z założeniami polityki bezpieczeństwa

 • Przegląd zabezpieczeń systemu informatycznego funkcjonującego w Banku

 • Przeprowadzenie testów oprogramowania systemowego

 • Przeprowadzenie testów penetracyjnych infrastruktury informatycznej

 • Identyfikacja słabych punktów infrastruktury IT (w tym w systemach i urządzeniach)

 • Analiza potrzeb w zakresie zabezpieczenia systemu

 • Dostarczenie informacji odnośnie przestrzegania norm i procedur bezpieczeństwa

 • Analiza bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego

 • Weryfikacja założeń dotyczących kontroli dostępu

 • Szkolenie i transfer wiedzy do pracowników Banku

 • Konsultacje poaudytowe

Więcej szczegółów na temat audytu można przeczytać: https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/audyt-bezpieczenstwa-informacji/


Informacje praktyczne
Kategoria
Bezpieczeństwo Informacji