AUDYT ZGODNOŚCI PROCEDURALNO INFORMATYCZNY ŚRODOWISKA PSD2 Servus Comp

AUDYT ZGODNOŚCI PROCEDURALNO INFORMATYCZNY ŚRODOWISKA PSD2 Servus Comp

W przypadku zainteresowania audytem zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółowego zakresu usług wraz z ustaleniem dogodnego terminu:

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl


Proponowany zakres audytu: 

·         analiza architektury wdrożonego rozwiązania

·         zbadanie wymogów technologicznych

·         analiza architektury sieci

·         audyt bezpieczeństwa rozwiązania

·         przegląd konfiguracji kluczowych urządzeń

·         audyt na styku systemu bankowego i HUB PSD Zrzeszenie

·         przegląd dokumentacji bezpieczeństwa.

Audyt przeprowadzony metodyką white-box, poprzez analizę architektury i topologii rozwiązania oraz dostępnych narzędzi do zarządzania systemem. 

Przedstawiony zakres obejmuje ściśle obszar wynikający z wytycznych EBA/GL/2018/07 oraz dobrych praktyk.

Więcej szczegółów na temat audytu można przeczytać: https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/premium-bank-audyt-zgodnosci-bezpieczenstwa-srodowiska-psd2-dla-opcji-zwolnienia-z-fallback-psd2-knf/


Informacje praktyczne