OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Cena 200,00 zł Netto

Powyższa cena dotyczy 1 godz. konsultacji.

W przypadku zapotrzebowania na większą ilość godzin konsultacyjnych, szerszy zakres usług bądź opracowanie dokumentacji proceduralnej zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółowego pakietu usług wraz z ustaleniem ceny:

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl


Zakres przeprowadzanych konsultacji:

    • zasady powołania i umiejscowienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w strukturze organizacyjnej Banku, zgłoszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    • konsultacje w zakresie prowadzonej dokumentacji wewnętrznej dot. ochrony danych osobowych

    • poprawność wypełniania Rejestru Czynności Przetwarzania Danych Osobowych

    • poprawność stosowanych klauzul informacyjnych, zgód i oświadczeń Klientów oraz pracowników  Banku na przetwarzanie danych osobowych

    • konsultacje w zakresie procedur przeprowadzenia analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA)

    • procedury obsługi praw klienta w zakresie przetwarzania danych osobowych

    • procedury zgłaszania i postępowania w razie incydentów bezpieczeństwa danych osobowych

    • analiza podmiotów, którym powierzone zostały dane osobowe na mocy Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

    • konsultacje w zakresie prowadzonej kontroli i audytu wewnętrznego

    • okresowa weryfikacja wdrożonych zasad i ich przestrzegania

    • prawidłowe przeprowadzenie okresowych szkoleń pracowników z zakresu ochrony danych osobowych - RODO itd.

    • bieżące informacje na temat zmian w przepisach, wytyczne i dobre praktyki z rynku

    • porady poaudytowe ekspertów

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką RODO - więcej: https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/rodo-w-banku-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych/


Informacje praktyczne
Kategoria
Ochrona danych osobowych