KLUCZOWE WSKAŹNIKI RYZYKA DLA OBSZARU IT I BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM TELEINFORMATYCZNYM W BANKU STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZEŃ EBA/DORA I WYTYCZNYCH KNF

KLUCZOWE WSKAŹNIKI RYZYKA DLA OBSZARU IT I BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM TELEINFORMATYCZNYM W BANKU STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZEŃ EBA/DORA I WYTYCZNYCH KNF

Cena 300,00 zł Netto

Wkrótce nowy termin szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać: 

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl

Wybierz  datę  szkolenia,  dodaj  zajęcia  do koszyka i  złóż  zamówienie.  Po  złożeniu zamówienia  oraz  potwierdzeniu realizacji  szkolenia  na  podany  adres  e-mail   otrzymasz  link  do udziału  w  zajęciach  online !  Nie  musisz  instalować  żadnego  oprogramowania. Wystarczy ekran i trochę miejsca :)

ADRESACI

Szkolenie adresowane jest dla  Zarządów Banków, Administratorów Systemów Informatycznych, pracowników działu IT, stanowisk bezpieczeństwa informacji SBI / BI, audytorów wewnętrznych.

CEL SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników z zasobami infrastruktury teleinformatycznej ICT Banku, które powinny podlegać szczególnej analizie ryzyka bezpieczeństwa. Przedstawienie podstawowych narzędzi wskazujących, jak w logiczny sposób analizować, przeciwdziałać i zarządzać różnego rodzaju sytuacjami, w których zagrożenia mogą powodować niepożądane skutki i straty w obszarze cennych dla banku aktywów. Szkolenie zwraca szczególną uwagę na nowe regulacje dotyczące środowiska ICT.

KORZYŚCI SZKOLENIA

1. Zdobycie praktycznej wiedzy na temat całego procesu zarządzania ryzykiem. 

2. Przygotowanie do analizy ryzyka oraz innych działań zmierzających do skutecznego zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji i systemów ICT.

3. Poznanie rozwiązań do skutecznej ochrony, które pomogą zapewnić sprawne funkcjonowanie ICT w Banku.

METODYKA

Webinar on-line – 1 sesja do 1,5 godz. 

PLAN SZKOLENIA

1. Zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa ICT w Banku

2. Usługi dostawców zewnętrznych

3. Ramy zarządzania ryzykiem 

4. Bezpieczeństwo informacji

5. Organizacja operacji ICT

6. Proces zarządzania incydentami ICT

7. Zarządzanie projektami ICT i zarządzanie zmianą

8. System zarządzania ciągłością działania

9. Zwiększenie świadomości użytkowników usług płatniczych

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

Zgłoszenie przyjmowane są:

na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/  

wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia. 

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Andrzej Popiołek
Kategoria
Bezpieczeństwo danych IT