JAK NOWOCZEŚNIE PROMOWAĆ I SPRZEDAWAĆ PRODUKTY BANKOWE W INTERNECIE? CZ. II

JAK NOWOCZEŚNIE PROMOWAĆ I SPRZEDAWAĆ PRODUKTY BANKOWE W INTERNECIE? CZ. II

Cena 300,00 zł Netto

Wkrótce nowy termin szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać: 

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl

Wybierz  datę  szkolenia,  dodaj  zajęcia  do koszyka i  złóż  zamówienie.  Po  złożeniu zamówienia  oraz  potwierdzeniu realizacji  szkolenia  na  podany  adres  e-mail   otrzymasz  link  do udziału  w  zajęciach  online !  Nie  musisz  instalować  żadnego  oprogramowania. Wystarczy ekran i trochę miejsca :)

ADRESACI 

Kadra Zarządzająca Banków Spółdzielczych

Dyrekcja i pracownicy działu marketingu, reklamy i sprzedaży

Osoby zainteresowane możliwościami wykorzystania marketingu internetowego do promocji usług bankowości spółdzielczej 

CEL SZKOLENIA

Szkolenie z nowoczesnych form marketingu ma za zadanie przedstawienie uczestnikom narzędzi marketingowych i alternatywnych metod, dzięki którym podniosą efektywność dotarcia do klientów bez większych nakładów finansowych. Uczestnicy poznają reguły, którymi rządzi się nowoczesny marketing, skuteczne metody promocji w Internecie, zdobędą umiejętności efektywnego kreowania wizerunku Banku w sieci i prowadzenia kreatywnych kampanii w mediach społecznościowych.

METODYKA

Webinar on-line - 1 sesja 1,5 godz. 

PLAN SZKOLENIA - Część II:

 1. Rodzaje marketingu internetowego
 2. Marketing relacyjny
  Jeden z ważniejszych elementów marketingu, o którym szczególnie w Bankach Spółdzielczych zapominamy. Marketing relacyjny to dobry sposób na wypracowanie wizerunku firmy. Odpowiednie działania mogą nie tylko pozwolić na utrzymanie stałych klientów, ale także zachęcić nowych do skorzystania z usług naszego bank.
 3. Sponsoring lokalnych inicjatyw
 4. Influencer – Kim jest ?
 5. Social Media
  Profil Banku na Facebook-u
  Facebook Ads
  Google Ads
  Dlaczego warto wykorzystać w aktywnym marketingu Banku narzędzia FB Ads i GOOGLE Ads?
 6. Pozafinansowe usługi banków – wartość dodana VAS (Value Added Services)
  Klienci coraz częściej wspominają o swoim Banku jako o instytucji nie tylko finansowej, ale również instytucji, dzięki której będą mogli zrealizować inne konkretne usługi. O tym jakie usługi są mile widziane w ofertach Banku będzie mowa właśnie podczas tego szkolenia.
 7. Segmentacja klientów
  Segmentacja umożliwia pogląd na grupy klientów. Podział klientów Banku na grupy daje nam wiele możliwości. Możemy np. bardzo celnie kierować do grup propozycje naszych produktów dostosowanych do ich wymagań.
 8. Zasada Pareto 20/80
  Stara, ale niebywale aktualna zasada kluczowych klientów generujących większość obrotów naszego banku. Konsekwentne stosowanie tej zasady prowadzi do zwiększenia wydajności.
 9. Zasada 4P-Jerome McCarthy
  Stare zasady odpowiednio dostosowane do nowych realiów są nadal aktualne. Ciekawy efekt otrzymujemy wtedy,  kiedy dwie różne zasady zostaną połączone.
 10. Zasada S.A.V.E. – Eduardo Conrado
  solution        produkt >> rozwiązanie
  access            miejsce >> dostęp
  value              cena      >> wartość
  education      promocja >> edukacja
 11. Cross marketing
 12. Cross selling
 13. Up selling
 14. Bankowość elektroniczna jako nośnik treści marketingowej
 15. Kreowanie nowoczesnego produktu i usługi bankowej
 16. Szkolenia sprzedażowe dla pracowników Banków po opracowaniu koncepcji sprzedaży i celów sprzedaży
 17. Outsourcing marketingu. Czy to się opłaca?
 18. Organizowanie spotkań grup przedsiębiorców. Bank w roli eksperta w rozwiązywaniu problemów swoich najlepszych klientów

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką marketingu na naszej stronie internetowej:      https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/marketing-dla-banku-servus-comp-krakow/

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

1. Do aplikacji „ClikMeeting” można wejść z przesłanego linku na  komputerze i laptopie lub z urządzenia mobilnego pobierając aplikację ze sklepu Google Play lub AppStore.

2. W systemie pocztowym należy dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com 

3. Z aplikacją „ClikMeeting” łączymy się za pośrednictwem przeglądarek Firefox, Google Chrome. Przeglądarka powinna być uaktualniona do najnowszej wersji.

4. Zalecana prędkość łącza internetowego 512 KB/sek dla dźwięku i 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.

5. Przy użytkowaniu oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.

6. Słuchawki lub głośniki powinny  być podłączone do komputera.

7. Przed podłączeniem do szkolenia on-line należy wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) 

8. W trakcie trwania szkolenia nie należy pobierać żadnych plików i aktualizacji.

Zgłoszenie przyjmowane są:

⦁ na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/  

⦁ wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Andrzej Popiołek
Kategoria
Marketing