CPD W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OPARCIU O WYTYCZNE UKNF, EBA i DORA

CPD W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OPARCIU O WYTYCZNE UKNF, EBA i DORA

Cena 300,00 zł Netto

Wkrótce nowy termin szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać: 

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl

Wybierz  datę  szkolenia,  dodaj  zajęcia  do koszyka i  złóż  zamówienie.  Po  złożeniu zamówienia  oraz  potwierdzeniu realizacji  szkolenia  na  podany  adres  e-mail   otrzymasz  link  do udziału  w  zajęciach  online !  Nie  musisz  instalować  żadnego  oprogramowania. Wystarczy ekran i trochę miejsca :)

ADRESACI 

Szkolenie adresowane jest dla Członków Zarządu nadzorujących obszar IT w Banku, Administratorów Systemów Informatycznych, pracowników działu IT, Inspektorów Ochrony Danych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem chmury obliczeniowej.

CEL SZKOLENIA

Przekazanie uczestnikom podstawowych wskazówek, wiedzy i wymagań z zakresu zagadnień związanych z usługą przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej, w tym proponowanych elementów, innowacyjnych rozwiązań i korzyści,  stosowania wymagań bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego i zgodności z RODO  na podstawie zaleceń Rekomendacji D i wystosowanego komunikatu UKNF oraz wytycznych EBA/DORA.

KORZYŚCI SZKOLENIA

Omówienie podstawowych pojęć związanych z chmurą obliczeniową i świadczeniem usług przetwarzania danych

Zapoznanie się ze statystykami wykorzystania usług chmurowych w sektorze bankowym oraz różnych rozwiązań chmurowych

Zdobycie podstawowej, praktycznej wiedzy i wymagań z zakresu outsourcingu świadczenia usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej w sektorze bankowym 

Uzyskanie informacji na temat proponowanych elementów, rozwiązań i korzyści platformy Polskiej Chmury Krajowej

Pogłębienie wiedzy w zakresie wymagań Rekomendacji D i zaleceń wynikających z komunikatu UKNF odnośnie usług chmurowych z zewnętrznymi dostawcami

Wdrożenie zasad RODO w stosunku do  usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej 

METODYKA

Szkolenie on-line – 2 sesje po 1,5 godz. z przerwą 15 min.

PLAN SZKOLENIA

1. Podstawy prawne, zalecenia i opracowania

2. Słownik pojęć

3. Rozwiązania w oparciu o Polską Chmurę Obliczeniową

4. Wymagania

1. Rekomendacja D, EBA/DORA

2. Komunikat UKNF

5. RODO

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką na naszej stronie internetowej: https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/bezpieczenstwo-uslugi-dla-bankow-servus-comp-krakow/

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

Zgłoszenie przyjmowane są:

⦁ na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/  

⦁ wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Maciej Gromek
Kategoria
Bezpieczeństwo Informacji