REALIZACJA ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW IOD-a W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REALIZACJA ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW IOD-a W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Cena 300,00 zł Netto

Wkrótce nowy termin szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać: 

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl

Wybierz  datę  szkolenia,  dodaj  zajęcia  do koszyka i  złóż  zamówienie.  Po  złożeniu zamówienia  oraz  potwierdzeniu realizacji  szkolenia  na  podany  adres  e-mail   otrzymasz  link  do udziału  w  zajęciach  online !  Nie  musisz  instalować  żadnego  oprogramowania. Wystarczy ekran i trochę miejsca :)

ADRESACI 

Inspektorzy Ochrony Danych w Banku oraz kandydaci na stanowisko IOD-a. 

KORZYŚCI SZKOLENIA

Podczas szkolenia każdy IOD zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu:

Poprawnego dostosowania system ochrony danych osobowych w Banku do wymagań RODO

Zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności 

Prawidłowego prowadzenia rejestru czynności przetwarzania w Banku 

Szacowania ryzyka i przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych

Dostosowania regulacji wewnętrznych Banku do wymogów RODO

Samodzielnego opracowania wymaganej dokumentacji

Konstruowania dokumentacji związanej z RODO 

Sposobów realizacji praw Klientów Banku

Właściwego zabezpieczenia systemu informatycznego

Zasad współpracy z pozostałymi komórkami Banku  

Przeprowadzania kontroli zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych

METODYKA

Szkolenie on-line2 sesje po 1,5 godz. z przerwą 15 min.  

PLAN SZKOLENIA

1. Wprowadzenie w tematykę ochrony danych osobowych 

2. Oczekiwania regulatora - aktualne źródła prawa dotyczące ochrony danych osobowych, praktyki i standardy międzynarodowe i krajowe – nowe wytyczne EBA

3. Czy IOD to ABI? Kim jest Inspektor Ochrony Danych?

4. Odpowiedzialność i obowiązki Inspektora Ochrony Danych

5. Podejście oparte na ryzyku w realizacji zadań przez IOD – ocena 

6. Kto odpowiada za analizę ryzyka i ocenę skutków dla ochrony danych 

7. Jakie najważniejsze dokumenty przygotować powinien IOD w przypadku kontroli UODO

8. Zarządzanie incydentami związanymi z danymi osobowymi

9. Obowiązki wobec klientów banku – prawa osób

10. Powierzenie przetwarzania danych – dlaczego warto i jak przeprowadzić analizę podmiotu

11. Niemal 4 lata obowiązywania RODO – najczęstsze błędy w Banku Spółdzielczym w obszarze ODO. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

Zgłoszenie przyjmowane są:

⦁ na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/  

⦁ wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Anna Stręk
Kategoria
Ochrona danych osobowych