INICJATYWA PROSPRZEDAŻOWA NA STANOWISKU DYSPONENCKO-KASJERSKIM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

INICJATYWA PROSPRZEDAŻOWA NA STANOWISKU DYSPONENCKO-KASJERSKIM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Cena 0,00 zł Netto

SZKOLENIE REALIZOWANE STACJONARNIE W SIEDZIBIE BANKU

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać: 

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest dla osób pracujących w banku na stanowiskach dysponencko- kasjerskich.

CEL SZKOLENIA

poznanie i przećwiczenie metod związanych z wychodzeniem z inicjatywą pro-sprzedażową na stanowiskach dysponencko-kasjerskich

omówienie i przećwiczenie standardów obsługi klienta na stanowiskach dysponencko- kasjerskich

poznanie metod skutecznego nawiązywania kontaktu z nowym klientem oraz efektywnego utrzymywania relacji z obecnym 

omówienie zasad profesjonalnej postawy pracownika Banku Spółdzielczego 

KORZYŚCI SZKOLENIA

pracownik na stanowisku dysponencko-kasowym potrafi skutecznie zainicjować sprzedaż 

pracownik na stanowisku dysponencko-kasowym potrafi rozpoznać potrzeby klienta

pracownik na stanowisku dysponencko-kasowym zna standardy profesjonalnej obsługi klienta

pracownik na stanowisku dysponencko-kasowym potrafi efektywnie nawiązywać kontakt z nowym klientem oraz utrzymywać budującą relację z obecnym

PLAN SZKOLENIA

1. Profesjonalna postawa pracownika Banku Spółdzielczego

Bank „spółdzielczy”, czyli…?

Na co zwraca uwagę klient w kontakcie z pracownikiem Banku?

Skuteczna komunikacja jako podstawa pozyskania i utrzymania klienta banku

2. Podstawowe standardy obsługi dysponencko-kasowej klienta Banku Spółdzielczego

Powitanie klienta w placówce

Zarządzanie kolejką

Model przyjmowania dyspozycji klienta

Działania prosprzedażowe

Pożegnanie klienta

3. Inicjatywa prosprzedażowa na stanowisku dysponencko-kasjerskim

Jak zagaić rozmowę prosprzedażową z klientem przy kasie?

Jak efektywnie identyfikować potrzeby klienta podczas obsługi kasowej?


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Anna Szczepanek
Kategoria
Sprzedaż