MONITOROWANIE ŚRODOWISKA ICT WG WYTYCZNYCH EBA, DORA, REK. D, ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI CYFROWEJ I ANALIZA RYZYKA ICT

MONITOROWANIE ŚRODOWISKA ICT WG WYTYCZNYCH EBA, DORA, REK. D, ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI CYFROWEJ I ANALIZA RYZYKA ICT

Cena 300,00 zł Netto

Wkrótce nowy termin szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać: 

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl

Wybierz  datę  szkolenia,  dodaj  zajęcia  do koszyka i  złóż  zamówienie.  Po  złożeniu zamówienia  oraz  potwierdzeniu realizacji  szkolenia  na  podany  adres  e-mail   otrzymasz  link  do udziału  w  zajęciach  online !  Nie  musisz  instalować  żadnego  oprogramowania. Wystarczy ekran i trochę miejsca :)

ADRESACI 

Szkolenie adresowane jest dla Członków Zarządu nadzorujących obszar IT w Banku, Administratorów Systemów Informatycznych oraz pracowników działu IT

CEL SZKOLENIA

Szkolenie omawia wymagania nadzoru finansowego w kontekście monitorowania zasobów IT. Przekazywane informacje uzupełniają wymagania EBA w zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi (outsourcing, chmura) oraz tzw. dobre praktyki. Druga część szkolenia zawiera informację dla uczestników o przykładowych programach wspomagających realizowanie tego obowiązku z opisem ich funkcjonalności. 

KORZYŚCI SZKOLENIA

Pogłębienie wiedzy w zakresie wymagań i zaleceń KNF w zakresie monitorowania zasobów infrastruktury IT.  

Poznanie elementów niezbędnych do skutecznego monitoringu w każdej sieci.

Pozyskanie informacji na temat darmowych i odpłatnych narzędzi wspomagających prace działu IT w bankowości spółdzielczej.

Zdobycie praktycznej wiedzy na temat popularnych systemów monitoringu.

METODYKA

Webinar on-line – 1 sesja do 1,5 godz. 

PLAN SZKOLENIA

1. Rekomendacja D a monitorowanie środowiska teleinformatycznego w Banku

2. Monitoring środowiskowy

3. Oprogramowanie do monitorowania zasobów

4. Protokół SNMP a zarządzanie siecią

5. Wybrane narzędzia i aplikacje wspomagające monitorowanie infrastruktury IT

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

Zgłoszenie przyjmowane są:

na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/  

wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia. 

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Maciej Gromek
Kategoria
Bezpieczeństwo danych IT