MONITOROWANIE ZASOBÓW IT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

MONITOROWANIE ZASOBÓW IT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Cena 90,00 zł Netto
Data szkolenia
Rozpoczęcie szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać:

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl

Wybierz interesującą Cię datę zajęć, dodaj zajęcia do koszyka i złóż zamówienie.
Po złożeniu zamówienia na podany adres e-mail otrzymasz link do uczestnictwa w zajęciach online! Nie musisz instalować żadnego oprogramowania. Wystarczy ekran i trochę miejsca :)
Wybierz interesującą Cię datę zajęć, dodaj zajęcia do koszyka i złóż zamówienie.
Po złożeniu zamówienia na podany adres e-mail otrzymasz link do uczestnictwa w zajęciach online! Nie musisz instalować żadnego oprogramowania. Wystarczy ekran i trochę miejsca :)

ADRESACI 

Szkolenie adresowane jest dla Członków Zarządu nadzorujących obszar IT w Banku, Administratorów Systemów Informatycznych oraz pracowników działu IT

CEL SZKOLENIA

Szkolenie omawia wymagania nadzoru finansowego w kontekście monitorowania zasobów IT. Przekazywane informacje uzupełniają wymagania EBA w zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi (outsourcing, chmura) oraz tzw. dobre praktyki. Druga część szkolenia zawiera informację dla uczestników o przykładowych programach wspomagających realizowanie tego obowiązku z opisem ich funkcjonalności. 

KORZYŚCI SZKOLENIA

Pogłębienie wiedzy w zakresie wymagań i zaleceń KNF w zakresie monitorowania zasobów infrastruktury IT.  

Poznanie elementów niezbędnych do skutecznego monitoringu w każdej sieci.

Pozyskanie informacji na temat darmowych i odpłatnych narzędzi wspomagających prace działu IT w bankowości spółdzielczej.

Zdobycie praktycznej wiedzy na temat popularnych systemów monitoringu.

METODYKA

Webinar on-line – 1 sesja do 1,5 godz. 

PLAN SZKOLENIA

1. Rekomendacja D a monitorowanie środowiska teleinformatycznego w Banku

2. Monitoring środowiskowy

3. Oprogramowanie do monitorowania zasobów

4. Protokół SNMP a zarządzanie siecią

5. Wybrane narzędzia i aplikacje wspomagające monitorowanie infrastruktury IT

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

1. Do aplikacji „ClikMeeting” można wejść z przesłanego linku na  komputerze i laptopie lub z urządzenia mobilnego pobierając aplikację ze sklepu Google Play lub AppStore.

2. W systemie pocztowym należy dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com 

3. Z aplikacją „ClikMeeting” łączymy się za pośrednictwem przeglądarek Firefox, Google Chrome. Przeglądarka powinna być uaktualniona do najnowszej wersji.

4. Zalecana prędkość łącza internetowego 512 KB/sek dla dźwięku i 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.

5. Przy użytkowaniu oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.

6. Słuchawki lub głośniki powinny  być podłączone do komputera.

7. Przed podłączeniem do szkolenia on-line należy wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) 

8. W trakcie trwania szkolenia nie należy pobierać żadnych plików i aktualizacji.

Zgłoszenie przyjmowane są:

na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/  

wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia. 

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Maciej Gromek
Kategoria
Bezpieczeństwo danych IT