WARSZTATY Z ANALIZY WAGI INCYDENTÓW RODO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

WARSZTATY Z ANALIZY WAGI INCYDENTÓW RODO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Cena 250,00 zł Netto

Wkrótce nowy termin szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać: 

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl

Wybierz  datę  szkolenia,  dodaj  zajęcia  do koszyka i  złóż  zamówienie.  Po  złożeniu zamówienia  oraz  potwierdzeniu realizacji  szkolenia  na  podany  adres  e-mail   otrzymasz  link  do udziału  w  zajęciach  online !  Nie  musisz  instalować  żadnego  oprogramowania. Wystarczy ekran i trochę miejsca :)

ADRESACI 

Inspektorzy Ochrony Danych w Banku oraz kandydaci na stanowisko IOD-a. 

CEL SZKOLENIA

Omówienie zasad reagowania na naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych

Przedstawienie zasad przeprowadzenia oceny wagi incydentu naruszenia bezpieczeństwa danych 

KORZYŚCI SZKOLENIA

Podczas szkolenia każdy IOD zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu:

procesu zarządzania incydentami bezpieczeństwa danych osobowych

klasyfikacji zdarzeń jako incydentów jako naruszeń ochrony danych osobowych

reagowania na naruszenia ochrony danych

oceny związanego z tym ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych

METODYKA

Webinar on-line – 1,5 godz. bez przerwy 

PLAN SZKOLENIA

1. Przygotowanie do zarządzania incydentami

2. Identyfikacja incydentu

3. Ocena wagi incydentu

4. Komunikacja z UODO i podmiotami danych

5. Działania po wystąpieniu naruszenia

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

Zgłoszenie przyjmowane są:

⦁ na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/  

⦁ wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Anna Stręk
Kategoria
Ochrona danych osobowych