ZALECENIA W ZAKRESIE TWORZENIA I AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI ICT W ASPEKCIE WYTYCZNYCH KNF, EBA i DORA

ZALECENIA W ZAKRESIE TWORZENIA I AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI ICT W ASPEKCIE WYTYCZNYCH KNF, EBA i DORA

Cena 300,00 zł Netto

Wkrótce nowy termin szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać: 

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl

Wybierz  datę  szkolenia,  dodaj  zajęcia  do koszyka i  złóż  zamówienie.  Po  złożeniu zamówienia  oraz  potwierdzeniu realizacji  szkolenia  na  podany  adres  e-mail   otrzymasz  link  do udziału  w  zajęciach  online !  Nie  musisz  instalować  żadnego  oprogramowania. Wystarczy ekran i trochę miejsca :)

ADRESACI 

Szkolenie adresowane jest do Członków Zarządu nadzorujących obszar IT w Banku, Administratorów Systemów Informatycznych, pracowników działu IT, Inspektorów Ochrony Danych, audytorów wewnętrznych. 

CEL SZKOLENIA

Przekazanie uczestnikom podstawowych wskazówek, wiedzy oraz wymagań Rekomendacji D KNF z zakresu odpowiedniego przygotowania dokumentacji IT, w celu ułatwienia przeglądu historii dokonywanych zmian w infrastrukturze IT, planowania wydatków w zakresie sprzętu, raportowania, monitorowania oraz komunikacji pomiędzy personelem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo informacji  i  systemów teleinformatycznych  w Banku. 

KORZYŚCI SZKOLENIA

- Omówienie podstawowych wymagań związanych z prowadzeniem dokumentacji IT w Banku

- Pogłębienie wiedzy w zakresie roli i zasad prowadzenia dokumentacji IT, zwiększenia wydajności współpracy pomiędzy personelem odpowiadającym za bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych.

- Nabycie umiejętności krótkiego i merytorycznego prowadzenia dokumentacji, co pozwoli nie tylko na zaoszczędzenie czasu, ale również uporządkowanie zasobów i właściwą archiwizację. 

METODYKA

Webinar on-line – 1 godz.

PLAN SZKOLENIA

1. Zalecenia Rekomendacji D. 

2. Opis dokumentacji

3. Dokumentacja urządzeń IT oraz aplikacji

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

Zgłoszenie przyjmowane są:

na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/  

wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia. 

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Maciej Gromek
Kategoria
Bezpieczeństwo danych IT