SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH

SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH

Cena 0,00 zł Netto

SZKOLENIE REALIZOWANE STACJONARNIE W SIEDZIBIE BANKU

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać: 

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl


ADRESACI SZKOLENIA

Pracownicy działu obsługi klienta, kasjerzy, doradcy klienta. 

Kierownicy działu obsługi klienta

CEL SZKOLENIA

Poznanie metod skutecznego nawiązywania kontaktu z nowym klientem oraz efektywnego utrzymywania relacji z obecnym

Sięgnięcie w głąb siebie i identyfikacja budujących oraz ograniczających przekonań, które rzutują na podejście do tematu aktywnej sprzedaży produktów bankowych

Poznanie i przećwiczenie zasad kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika banku

Poznanie modeli i trendów sprzedażowych obowiązujących w bankowości

Nabycie umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na każdym z etapów procesu sprzedażowego; 

KORZYŚCI SZKOLENIA

Poznanie i doskonalenie zasad oraz umiejętności profesjonalnej obsługi klientów w oddziale Banku 

Ugruntowanie wiedzy z zakresu standardów obsługi klienta banku

Podniesienie efektywności sprzedaży produktów bankowych

Poprawna identyfikacja potrzeb klienta

Pozytywny wpływ na poziom satysfakcji klienta oraz budowanie jego lojalności w stosunku do banku.

PLAN SZKOLENIA

1. Czym tak naprawdę jest sprzedaż? 

Sprzedaż wczoraj i dziś- modele i trendy sprzedażowe

Schematy myślenia o sprzedaży i ich eliminowanie

Dlaczego jestem sprzedawcą? Czyli o motywacji wewnętrznej

Budująca i ograniczająca moc przekonań związanych ze sprzedażą 

2. Struktura procesu sprzedaży produktów bankowych

Otwarcie i budowanie relacji w sprzedaży produktów bankowych

Komunikacja z klientem

Aktywne słuchanie i badanie potrzeb klienta

Język korzyści w sprzedaży produktów bankowych

Zamknięcie sprzedaży  

3. Radzenie sobie z oporem i zastrzeżeniami w sprzedaży produktów bankowych: 

Powody oporu i zastrzeżeń klienta, m.in. stereotypy, brak relacji, niedostosowanie przebiegu rozmowy do potrzeb klienta, brak umiejętnego uświadomienia korzyści  

4. Psychologia zachowań klienta

Rodzaje osobowości klientów banku- typologia klienta

Psychologiczne uwarunkowania zachowań klientów banku 

5. Telemarketing - czyli promocja, sprzedaż i obsługa klienta banku przez telefon

Jak efektywnie wykorzystywać telefon w procesie profesjonalnej obsługi klienta

Aktywność pro-sprzedażowa w kontakcie telefonicznym 

6. Analiza klientów i ich potencjału rozwoju dla banku

Klient Banku i jego znaczenie w osiąganiu pozycji banku na rynku

Segmentacja klientów: dochodowy, niedochodowy, rozwojowy, nierozwojowy

Marketingowe techniki obsługi klientów bankowych

Źródła informacji o kliencie

Badanie postaw i opinii klientów - rozpoznawanie oczekiwań i potrzeb

Klienci Banku: segment prestiżowy i „VIP” – jak efektywnie prowadzić z nimi sprzedaż oraz budować relacje?

Klienci Banku: segment Premium i PRIVATE BANKING

Jak obsługiwać i budować z nimi relacje oparte na zaufaniu oraz najwyższym poziomie profesjonalizmu świadczonych usług?

Mierniki jakości obsługi klientów i ich lojalności z pkt. widzenia rozwoju i budowania pozycji Oddziału Banku


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Anna Szczepanek
Kategoria
Sprzedaż