ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO ŚRODOWISKA ICT, NADZOROWANIE, KSZTAŁTOWANIE ZASAD I STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO W PLACÓWKACH BANKU - WYTYCZNE EBA 2019, DORA, UKNF

ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO ŚRODOWISKA ICT, NADZOROWANIE, KSZTAŁTOWANIE ZASAD I STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO W PLACÓWKACH BANKU - WYTYCZNE EBA 2019, DORA, UKNF

Cena 300,00 zł Netto

Wkrótce nowy termin szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać: 

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl


ADRESACI

Szkolenie adresowane jest dla  Zarządów Banków, Administratorów Systemów Informatycznych, pracowników działu IT, Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, stanowisk bezpieczeństwa informacji SBI / BI, audytorów wewnętrznych.

CEL SZKOLENIA

Przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek, wiedzy i umiejętności z zakresu nadzorowania, kształtowania oraz zasad standardów bezpieczeństwa fizycznego i technicznego w placówkach bankowych na podstawie wymagań Rekomendacji D KNF oraz dobrych praktyk. Poznanie składowych infrastruktury teleinformatycznej ICT Banku, które powinny podlegać szczególnej analizie ryzyka bezpieczeństwa fizycznego, technicznego i nie tylko.

KORZYŚCI SZKOLENIA

Podczas szkolenia uczestnicy:

⦁ zapoznają się ze  składowymi infrastruktury teleinformatycznej ICT Banku oraz regulacjami prawnymi; 

⦁ zdobędą praktyczną wiedzę i wskazówki z zakresu bezpieczeństwa fizycznego i technicznego  środowiska teleinformatycznego zgodnie z obowiązującymi standardami;

⦁ nauczą się umiejętnie oceniać obszary zagrożenia dla zachowania bezpieczeństwa fizycznego i sieciowego w Banku Spółdzielczym;

⦁ poznają środki zapobiegawcze w zakresie ochrony utraty danych oraz inne zabezpieczenia techniczne. 

METODYKA

Webinar on-line – 1 sesja 1,5 godz. 

PLAN SZKOLENIA

1. Stanowisko ABI = BI / SBI o co tak naprawdę chodzi

2. Rekomendacja D

zarządzanie bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego

operacyjna odporność cyfrowa sektora finansowego

3. Ochrona fizyczna placówek banku

4. Bezpieczeństwo środowiskowe w serwerowni i pomieszczeniach węzłów sieciowych

5. Jak nadzorować warunki skrajne w serwerowni

6. Prawidłowa budowa pomieszczenia serwerowni - na co koniecznie należy zwrócić uwagę

7. Właściwe  drzwi oraz ich instalacja w serwerowni, aby pomieszczenie było bezpieczne i odporne na podatności

8. Infrastruktura sieciowa

9. Strefy uprzywilejowanego dostępu, dostęp i nadzorowanie

10. Ochrona przeciwpożarowa

11. Ochrona agregatów prądotwórczych modułów SZR oraz bezpieczeństwo środowiskowe

12. Ochrona dokumentów / niszczarki / szafy metalowe na dokumenty

13. Bezpieczeństwo bankomatów / wpłatomatów

14. Bezpieczeństwo danych biometrycznych

15. Bezpieczeństwo Infokiosków

16. Monitoring CCTV

17. Ochrona środowiska TV BANKOWEJ

18. Zabezpieczenie i bezpieczeństwo stron internetowych Banku

19. Bezpieczeństwo modułów bankowości internetowej

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

Zgłoszenie przyjmowane są:

⦁ na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/  

⦁ wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Andrzej Popiołek
Kategoria
Bezpieczeństwo Fizyczne