CYBERBEZPIECZEŃSTWO - ZAGROŻENIA, ZABEZPIECZENIE DANYCH I PROCESÓW ICH PRZETWARZANIA W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH BANKU

CYBERBEZPIECZEŃSTWO - ZAGROŻENIA, ZABEZPIECZENIE DANYCH I PROCESÓW ICH PRZETWARZANIA W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH BANKU

Cena 280,00 zł Netto
Data szkolenia
Rozpoczęcie szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać: 

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl

Wybierz interesującą Cię datę zajęć, dodaj zajęcia do koszyka i złóż zamówienie.
Po złożeniu zamówienia na podany adres e-mail otrzymasz link do uczestnictwa w zajęciach online! Nie musisz instalować żadnego oprogramowania. Wystarczy ekran i trochę miejsca :)

ADRESACI SZKOLENIA 

Szkolenie adresowane dla Zarządu Banku, Administratorów Systemów Informatycznych, Inspektorów Ochrony Danych, kadry zarządzającej i pracowników działu IT, pracowników zainteresowanych tematem cyberbezpieczeństwa

CEL SZKOLENIA

Zwiększenie świadomości i wiedzy związanej z zagadnieniem cyberbezpieczeństwa:

·         Wyrobienie nawyku odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni w miejscu pracy

·         Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami związanymi z kwestiami cyberbezpieczeństwa

·         Świadome wdrażanie zasad cyberbezpieczeństwa w strukturach Banku Spółdzielczego

·         Poznanie podstawowych zasad i dobrych praktyk wykorzystywania technologii informatycznych

·         Usystematyzowanie posiadanej i poszerzonej wiedzy przez Uczestników szkolenia

METODYKA

Webinarium on-line – 2 sesje po 1,5 godz. w ciągu dnia z przerwą 30 min. (9.00-12.30)

PLAN SZKOLENIA

1.       Wprowadzenie do tematyki - Ustawa o cyberbezpieczeństwie

2.       Bezpieczeństwo fizyczne

·         Omówienie kwestii związanych z wymogami bezpieczeństwa fizycznego w Bankach Spółdzielczych z uwzględnieniem specyfiki branży oraz przepisów branżowych.

3.       Program bezpieczeństwa i dokumentacja

·         Tworzenie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z regułami

·         Edukowanie użytkowników końcowych

·         Reagowanie na incydenty

4.       Bezpieczeństwo urządzeń

·         Infrastruktura serwerowa (MS Windows/ Linux)

·         Punkty końcowe

·         Odtwarzanie awaryjne

5.       Infrastruktura

·         Infrastruktura sieciowa

·         Segmentacja logiczna i fizyczna

6.       Bezpieczeństwo

·         Zarządzanie hasłami i uwierzytelnianie wieloskładnikowe

·         Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach

·         Rozwój oprogramowania

·         Systemy IDS i IPS

·         Rejestrowanie i monitorowanie, okresowe kontrole

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką na naszej stronie internetowej: https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/cyberbezpieczenstwo/

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

1. Do aplikacji „ClikMeeting” można wejść z przesłanego linku na  komputerze i laptopie lub z urządzenia mobilnego pobierając aplikację ze sklepu Google Play lub AppStore.

2. W systemie pocztowym należy dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com 

3. Z aplikacją „ClikMeeting” łączymy się za pośrednictwem przeglądarek Firefox, Google Chrome. Przeglądarka powinna być uaktualniona do najnowszej wersji.

4. Zalecana prędkość łącza internetowego 512 KB/sek dla dźwięku i 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.

5. Przy użytkowaniu oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.

6. Słuchawki lub głośniki powinny  być podłączone do komputera.

7. Przed podłączeniem do szkolenia on-line należy wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) 

8. W trakcie trwania szkolenia nie należy pobierać żadnych plików i aktualizacji.

Zgłoszenie przyjmowane są:

⦁ na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/  

⦁ wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Maciej Gromek
Kategoria
Bezpieczeństwo danych IT