WARSZTATY PRZEPROWADZENIA OCENY SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH (DPIA) W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

WARSZTATY PRZEPROWADZENIA OCENY SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH (DPIA) W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Cena 300,00 zł Netto

Wkrótce nowy termin szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać: 

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl

Wybierz  datę  szkolenia,  dodaj  zajęcia  do koszyka i  złóż  zamówienie.  Po  złożeniu zamówienia  oraz  potwierdzeniu realizacji  szkolenia  na  podany  adres  e-mail   otrzymasz  link  do udziału  w  zajęciach  online !  Nie  musisz  instalować  żadnego  oprogramowania. Wystarczy ekran i trochę miejsca :)

ADRESACI 

Inspektorzy Ochrony Danych w Banku oraz kandydaci na stanowisko IOD-a. 

CEL SZKOLENIA

Analiza konieczności przeprowadzenia oceny skutków dla przetwarzania danych osobowych 

Praktyczna wiedza z zakresu przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)

KORZYŚCI SZKOLENIA

Podczas szkolenia każdy IOD zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu:

zasad klasyfikacji zasobów służących do przetwarzania danych osobowych,

stosowania podejścia opartego na ryzyku w stosunku do czynności przetwarzania danych osobowych,

dokumentowania przeprowadzanych czynności (zgodnie z zasadą rozliczalności),

szacowania ryzyka i przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych,

dowie się, które operacje przetwarzania wiążą się z wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

METODYKA

Szkolenie on-line – 2 sesje po 1,5 godz. z 15 min. przerwą 

PLAN SZKOLENIA

1. Podstawy inwentaryzacji procesów przetwarzania

2. Czym jest ocena skutków dla ochrony danych (DPIA), co obejmuje?

3. Kiedy należy ją przeprowadzać?

4. Konsultacje z UODO, kiedy należy je przeprowadzać?

5. Rola Inspektora Ochrony Danych i pozostałych komórek organizacyjnych w ocenie skutków dla ochrony danych

6. Omówienie aktualnych wytycznych dotyczących prowadzenia DPIA 

7. Przygotowanie oceny skutków dla ochrony danych dla wybranych procesów 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

Zgłoszenie przyjmowane są:

na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/  

wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Anna Stręk
Kategoria
Ochrona danych osobowych