PRACA ZDALNA A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

PRACA ZDALNA A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Cena 70,00 zł Netto

Pakiet szkolenia zawiera:

  • prezentację multimedialną w pliku pdf
  • test poszkoleniowy
  • imienny certyfikat ukończenia szkolenia dla uczestnika

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przekazanie pracownikom niezbędnej, normatywnej wiedzy dotyczącej postępowania na stanowisku pracy zdalnej. Praca zdalna, która często ma miejsce w domu,  nie zwalnia od zachowania wszelkich rygorów bezpieczeństwa. Dzięki szkoleniu pracownicy uzyskają informacje jak postępować podczas pracy zdalnej, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych i wykonywać swoje zadania zgodnie z obowiązującym w Banku procedurami.

Szkolenie omawia zasady bezpieczeństwa na stanowisku zdalnej pracy związane m.in. z:

  • - bezpieczeństwem łącza internetowego
  • - uprawnionym dostępem do informacji
  • - użytkowaniem i obsługą otrzymanego sprzętu firmowego
  • - przechowywaniem dokumentacji służbowej
  • - zgłaszaniem zdarzeń, incydentów, itp.

Szkolenie zostało pozytywnie ocenione przez banki spółdzielcze.

Szkolenie adresowane jest dla wszystkich pracowników Banku i nie wymaga spełniania warunków wstępnych.

Więcej informacji o naszych szkoleniach znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/szkolenia-dla-bankow/Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Anna Stręk
Kategoria
Ochrona danych osobowych