OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Z ELEMENTAMI CYBERBEZPIECZEŃSTWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Z ELEMENTAMI CYBERBEZPIECZEŃSTWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Cena 100,00 zł Netto

Pakiet szkolenia zawiera:

  • prezentację multimedialną w pliku pdf
  • test poszkoleniowy
  • imienny certyfikat ukończenia szkolenia dla uczestnika

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przedstawienie pracownikom ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych oraz przestrzegania cyberbezpieczeństwa w Banku.  

Dzięki szkoleniu pracownicy poznają przepisy prawa, które regulują przetwarzanie danych osobowych, a także zasady i obowiązki związane z ochroną danych osobowych. Dowiedzą się, na czym polega zapewnienie bezpieczeństwa danych elektronicznych i procesów ich przetwarzania w systemach informatycznych oraz jak zminimalizować ryzyko i skutki cyberataku. 

PLAN SZKOLENIA: 

1. Wprowadzenie

2. Podstawowe pojęcia

3. Prawo i odpowiedzialność

4. RODO w praktyce:

Zasady przetwarzania

Przesłanki legalności przetwarzania

Prawa osób

Incydent – i co dalej?

5. Zabezpieczenia fizyczne

6. Cyberbezpieczeństwo

Szkolenie jest obowiązkowe, adresowane do wszystkich pracowników Banku i nie wymaga spełniania warunków wstępnych.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Anna Stręk / Andrzej Popiołek / Maciej Gromek
Kategoria
RODO i cyberbezpieczeństwo