PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM. PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI POSTĘPOWANIA.

PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM. PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI POSTĘPOWANIA.

Cena 280,00 zł Netto

Wkrótce nowy termin szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać: 

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl

Wybierz  datę  szkolenia,  dodaj  zajęcia  do koszyka i  złóż  zamówienie.  Po  złożeniu zamówienia  oraz  potwierdzeniu realizacji  szkolenia  na  podany  adres  e-mail   otrzymasz  link  do udziału  w  zajęciach  online !  Nie  musisz  instalować  żadnego  oprogramowania. Wystarczy ekran i trochę miejsca :)

ADRESACI SZKOLENIA

Kasjerzy, doradcy (ubezpieczenia, kredyty, hipoteka, inwestycje, sprawy leasingowe),  pracownicy oraz kierownicy działu obsługi klienta indywidualnego, VIP-klienta, firm, instytucji sektora  państwowego i biznesowego.

CEL SZKOLENIA

Wyposażenie uczestników szkolenia w kompetencje niezbędne do efektywnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas obsługi klienta.

Nabycie umiejętności budowania relacji z klientami oraz asertywnego wyrażania się w momentach nacisku i stresu w sytuacjach zawodowych.

Niwelowanie najczęstszych błędów podczas obsługi klientów

KORZYŚCI SZKOLENIA

Poznanie i doskonalenie zasad oraz umiejętności profesjonalnej obsługi klientów w oddziale Banku minimalizującej występowanie trudnych sytuacji.

Ugruntowanie wiedzy z zakresu standardów obsługi klienta banku.

Doskonalenie postawy asertywnej w kontakcie z tak zwanym trudnym klientem.

Poznanie i przećwiczenie technik radzenia sobie w trudnych sytuacjach podczas obsługi klienta.

Przećwiczenie sposobów radzenia sobie z różnymi stylami komunikowania się podczas obsługi, w tym wypracowywanie skutecznych i wartościowych sposób na zwiększenie jakości obsługi oraz poprawy sposobów budowania długotrwałych relacji z klientami Banku

METODYKA

Szkolenie on-line – 2 sesje po 1,5 godz. z przerwą 15 min.

PLAN SZKOLENIA

1. Podstawowe standardy obsługi klienta banku minimalizujące występowanie trudnych sytuacji: 

a. Powitanie klienta w placówce

b. Zarządzanie kolejką

c. Model przyjmowania dyspozycji klienta 

d. Działania pro-sprzedażowe 

e. Pożegnanie klienta

f. Model przyjmowania reklamacji 

2. Skuteczna komunikacja jako podstawa zadowolenia klienta Banku:

a. Zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej w oddziale Banku

b. Bariery komunikacyjne, czyli czego należy unikać w kontakcie z klientem

c. Zwroty pożądane i niepożądane w procesie obsługi klientów Oddziału Banku

3. Sposoby radzenia sobie z tak zwanym trudnym klientem. 

a. Trudny klient czy trudna sytuacja?

b. Postawa asertywna w komunikacji z klientem.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

1. Do aplikacji „ClikMeeting” można wejść z przesłanego linku na  komputerze i laptopie lub z urządzenia mobilnego pobierając aplikację ze sklepu Google Play lub AppStore.

2. W systemie pocztowym należy dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com 

3. Z aplikacją „ClikMeeting” łączymy się za pośrednictwem przeglądarek Firefox, Google Chrome. Przeglądarka powinna być uaktualniona do najnowszej wersji.

4. Zalecana prędkość łącza internetowego 512 KB/sek dla dźwięku i 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.

5. Przy użytkowaniu oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.

6. Słuchawki lub głośniki powinny  być podłączone do komputera.

7. Przed podłączeniem do szkolenia on-line należy wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) 

8. W trakcie trwania szkolenia nie należy pobierać żadnych plików i aktualizacji.

Zgłoszenie przyjmowane są:

⦁ na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/  

⦁ wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Anna Szczepanek
Kategoria
Sprzedaż