REKOMENDACJA D - PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŚRODOWISKA IT W BANKU

REKOMENDACJA D - PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŚRODOWISKA IT W BANKU

Cena 300,00 zł Netto

Wkrótce nowy termin szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać: 

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl

Wybierz  datę  szkolenia,  dodaj  zajęcia  do koszyka i  złóż  zamówienie.  Po  złożeniu zamówienia  oraz  potwierdzeniu realizacji  szkolenia  na  podany  adres  e-mail   otrzymasz  link  do udziału  w  zajęciach  online !  Nie  musisz  instalować  żadnego  oprogramowania. Wystarczy ekran i trochę miejsca :)

ADRESACI 

Szkolenie adresowane jest dla Członków Zarządu nadzorujących obszar IT w Banku, Administratorów Systemów Informatycznych, Inspektorów Ochrony Danych, pracowników działu IT

CEL SZKOLENIA

Przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek, wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień związanych z zarządzaniem, w tym audytowaniem bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym na podstawie wymagań Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego, nowych wytycznych EBA oraz dobrych praktyk wynikających z ISO 27001.

KORZYŚCI SZKOLENIA

- Pozyskanie wiedzy dotyczącej Rekomendacji D i praktycznych aspektów jej wykorzystania

- Zapoznanie się z wytycznymi w sprawie zarządzania ryzykiem związanym z technologiami  informacyjno-komunikacyjnymi i bezpieczeństwem ICT 

- Umiejętność oceny kluczowych zagadnień i obszarów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwa środowiska informatycznego Banku Spółdzielczego

- Zdobycie praktycznej wiedzy i wskazówek w obszarze zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego, w tym cyberbezpieczeństwem, w zakresie, w jakim informacje są przechowywane w systemach ICT  zgodnie z obowiązującymi standardami

METODYKA

Webinarium on-line – 2 sesje po 1,5 godz. z przerwą 15 min.

PLAN SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie do tematu

 2. Podział zadań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem środowiska informatycznego

 3. Rozwój środowiska teleinformatycznego
  - Projekty w zakresie środowiska teleinformatycznego
  - Rozwój systemów informatycznych

 4. Utrzymanie i eksploatacja środowiska teleinformatycznego.
  - Zarządzanie danymi
  - Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną
  - Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług
  - Kontrola dostępu
  - Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem
  - Wsparcie dla użytkowników
  - Edukacja pracowników
  - Ciągłość działania środowiska teleinformatycznego
  - Zarządzanie elektronicznymi kanałami dostępu
  - Zarządzanie oprogramowaniem użytkownika końcowego

 5. Zarządzanie bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego.
  - System zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego
  - Zarządzanie incydentami naruszenia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego
  - Rola audytu wewnętrznego i zewnętrznego

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką na naszej stronie internetowej: https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/bezpieczenstwo-uslugi-dla-bankow-servus-comp-krakow/

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

Zgłoszenie przyjmowane są:

⦁ na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/  

⦁ wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Maciej Gromek
Kategoria
Bezpieczeństwo Informacji