INWENTARYZACJA PROCESÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W BANKU - PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI i WERYFIKACJA BŁĘDÓW

INWENTARYZACJA PROCESÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W BANKU - PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI i WERYFIKACJA BŁĘDÓW

Cena 300,00 zł Netto

Wkrótce nowy termin szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać: 

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl

Wybierz  datę  szkolenia,  dodaj  zajęcia  do koszyka i  złóż  zamówienie.  Po  złożeniu zamówienia  oraz  potwierdzeniu realizacji  szkolenia  na  podany  adres  e-mail   otrzymasz  link  do udziału  w  zajęciach  online !  Nie  musisz  instalować  żadnego  oprogramowania. Wystarczy ekran i trochę miejsca :)

ADRESACI

Inspektorzy Ochrony Danych w Banku oraz kandydaci na stanowisko IOD-a.


CEL SZKOLENIA

  • Poznanie zalet prowadzenia rejestru czynności przetwarzania
  • Zwiększenie świadomości w zakresie procesowego podejścia do przetwarzania danych osobowych
  • Samodzielne opracowanie rejestru czynności przetwarzania w Banku
  • Weryfikacja najczęściej popełnianych błędów
  • Zachowanie przez Bank zgodności z RODO – możliwość stałej weryfikacji swojej działalności w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz poddawania ocenie każdego nowo wprowadzanego lub modyfikowanego procesu już na jego najwcześniejszym etapie

METODYKA

Szkolenie on-line – 1 sesja 2 godz.


PLAN SZKOLENIA

  1. Podstawy inwentaryzacji procesów przetwarzania
  2. Procesy przetwarzania występujące w Banku Spółdzielczym
  3. Praktyczne aspekty rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania
  4. Z praktyki Audytora – najczęstsze błędy 

Z informacjami na temat RODO można zapoznać się na : https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl/rodo-w-banku-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych/

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

Zgłoszenie przyjmowane są:

⦁ na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/  

⦁ wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Anna Stręk
Kategoria
Ochrona danych osobowych