WYTYCZNE EBA Z 2019 r. ORAZ REKOMENDACJA D W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I ANALIZY RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA OPERACYJNEGO ICT, BEZPIECZEŃSTWA APLIKACJI WEBOWYCH I BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

WYTYCZNE EBA Z 2019 r. ORAZ REKOMENDACJA D W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I ANALIZY RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA OPERACYJNEGO ICT, BEZPIECZEŃSTWA APLIKACJI WEBOWYCH I BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

Cena 300,00 zł Netto

Wkrótce nowy termin szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać: 

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl

Wybierz  datę  szkolenia,  dodaj  zajęcia  do koszyka i  złóż  zamówienie.  Po  złożeniu zamówienia  oraz  potwierdzeniu realizacji  szkolenia  na  podany  adres  e-mail   otrzymasz  link  do udziału  w  zajęciach  online !  Nie  musisz  instalować  żadnego  oprogramowania. Wystarczy ekran i trochę miejsca :)

ADRESACI

Szkolenie adresowane jest dla  Zarządów Banków, Rad Nadzorczych, Administratorów Systemów Informatycznych, Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, stanowisk bezpieczeństwa informacji SBI / BI.

CEL SZKOLENIA

Przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek, wiedzy i umiejętności z zakresu nadzorowania, kształtowania oraz zasad standardów bezpieczeństwa fizycznego i operacyjnego w placówkach bankowych na podstawie wymagań Rekomendacji D KNF oraz dobrych praktyk. Poznanie składowych infrastruktury teleinformatycznej ICT Banku, które powinny podlegać szczególnej analizie ryzyka bezpieczeństwa fizycznego, operacyjnego i nie tylko:

KORZYŚCI SZKOLENIA

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze  składowymi infrastruktury teleinformatycznej ICT Banku, które powinny podlegać szczególnej analizie ryzyka bezpieczeństwa fizycznego i operacyjnego.

Zdobędą praktyczną wiedzę i wskazówki z zakresu bezpieczeństwa fizycznego środowiska teleinformatycznego zgodnie z obowiązującymi standardami.

Poznają zasady  bezpiecznego korzystania ze strony bankowej oraz modułów bankowości internetowej.

Nauczą się umiejętnie oceniać obszary zagrożenia dla zachowania bezpieczeństwa fizycznego i sieciowego w Banku Spółdzielczym. 

METODYKA

Webinar on-line – 1 sesja 1,5 godz. 

PLAN SZKOLENIA

1. Stanowisko ABI = BI / SBI o co tak naprawdę chodzi

2. Bezpieczeństwo bankomatów / wpłatomatów

3. Bezpieczeństwo danych biometrycznych

4. Bezpieczeństwo infokiosków

5. Bezpieczeństwo środowiskowe w serwerowni i pomieszczeniach węzłów sieciowych

6. Jak nadzorować warunki skrajne w serwerowni

7. Prawidłowa budowa pomieszczenia serwerowni - na co koniecznie należy zwrócić uwagę

8. Właściwe  drzwi oraz ich instalacja w serwerowni, aby pomieszczenie było bezpieczne i odporne na podatności

9. Infrastruktura sieciowa

10. Polityka ochrony DLP (Data Loss Prevention) – Ochrona przed utrata danych m.in. wdrożenie protokołu bezpieczeństwa 802.1x

11. Bezpieczeństwo transakcji w modułach bankowości elektronicznej

12. Uprzywilejowany dostęp do stref i jego nadzorowanie

13. Strefy uprzywilejowanego dostępu

14. Ochrona przeciwpożarowa

15. Ochrona agregatów prądotwórczych modułów SZR oraz bezpieczeństwo środowiskowe

16. Ochrona dokumentów / niszczarki / szafy metalowe na dokumenty

17. Monitoring CCTV

18. Ochrona fizyczna placówek banku

19. Ochrona środowiska TV BANKOWEJ

20. Zabezpieczenie i bezpieczeństwo stron internetowych Banku

21. Bezpieczeństwo modułów bankowości internetowej

22. Szkolenia dla pracowników dot. nowych technik ataku na infrastrukturę teleinformatyczną

23. Incydenty oraz ich raportowanie

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

Zgłoszenie przyjmowane są:

⦁ na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/  

⦁ wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Andrzej Popiołek
Kategoria
Bezpieczeństwo Fizyczne