Analiza ryzyka bezpieczeństwa fizycznego i operacyjnego IT ICT Rek. D, stron www i modułów bankowości internetowej

Analiza ryzyka bezpieczeństwa fizycznego i operacyjnego IT ICT Rek. D, stron www i modułów bankowości internetowej

Cena 150,00 zł Netto

Wkrótce nowy termin szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać:

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl


ADRESACI

Szkolenie adresowane jest dla  Zarządów Banków, Rad Nadzorczych, Administratorów Systemów Informatycznych, Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, stanowisk bezpieczeństwa informacji SBI / BI.

CEL SZKOLENIA

Przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek, wiedzy i umiejętności z zakresu nadzorowania, kształtowania oraz zasad standardów bezpieczeństwa fizycznego i operacyjnego w placówkach bankowych na podstawie wymagań Rekomendacji D KNF oraz dobrych praktyk. Poznanie składowych infrastruktury teleinformatycznej ICT Banku, które powinny podlegać szczególnej analizie ryzyka bezpieczeństwa fizycznego, operacyjnego i nie tylko:

KORZYŚCI SZKOLENIA

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze  składowymi infrastruktury teleinformatycznej ICT Banku, które powinny podlegać szczególnej analizie ryzyka bezpieczeństwa fizycznego i operacyjnego.

Zdobędą praktyczną wiedzę i wskazówki z zakresu bezpieczeństwa fizycznego środowiska teleinformatycznego zgodnie z obowiązującymi standardami.

Poznają zasady  bezpiecznego korzystania ze strony bankowej oraz modułów bankowości internetowej.

Nauczą się umiejętnie oceniać obszary zagrożenia dla zachowania bezpieczeństwa fizycznego i sieciowego w Banku Spółdzielczym. 

METODYKA

Webinarium on-line – 2 sesje po 1,5 godz. w ciągu dnia z przerwą

PLAN SZKOLENIA

 1. Stanowisko ABI = BI / SBI o co tak naprawdę chodzi
 2. Bezpieczeństwo bankomatów / wpłatomatów
 3. Bezpieczeństwo danych biometrycznych
 4. Bezpieczeństwo infokiosków
 5. Bezpieczeństwo środowiskowe w serwerowni i pomieszczeniach węzłów sieciowych
 6. Jak nadzorować warunki skrajne w serwerowni
 7. Prawidłowa budowa pomieszczenia serwerowni - na co koniecznie należy zwrócić uwagę
 8. Właściwe  drzwi oraz ich instalacja w serwerowni, aby pomieszczenie było bezpieczne i odporne na podatności
 9. Infrastruktura sieciowa
 10. Polityka ochrony DLP  Data Loss Prevention - Ochrona przed utratą danych
  m.in. wdrożenie protokołu bezpieczeństwo 802.1x
 11. Bezpieczeństwo transakcji w modułach bankowości elektronicznej
 12. Uprzywilejowany dostęp do stref i jego nadzorowanie
 13. Strefy uprzywilejowanego dostępu
 14. Ochrona przeciwpożarowa
 15. Ochrona agregatów prądotwórczych modułów SZR oraz bezpieczeństwo środowiskowe
 16. Ochrona dokumentów / niszczarki / szafy metalowe na dokumenty
 17. Monitoring CCTV
 18. Ochrona fizyczna placówek banku
 19. Ochrona środowiska TV BANKOWEJ
 20. Zabezpieczenie i bezpieczeństwo stron internetowych Banku
 21. Bezpieczeństwo modułów bankowości internetowej
 22. Szkolenia dla pracowników dot. nowych technik ataku na infrastrukturę teleinformatyczną
 23. Incydenty oraz ich raportowanie

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

1. Do aplikacji „ClikMeeting” można wejść z przesłanego linku na  komputerze i laptopie lub z urządzenia mobilnego pobierając aplikację ze sklepu Google Play lub AppStore.

2. W systemie pocztowym należy dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com 

3. Z aplikacją „ClikMeeting” łączymy się za pośrednictwem przeglądarek Firefox, Google Chrome. Przeglądarka powinna być uaktualniona do najnowszej wersji.

4. Zalecana prędkość łącza internetowego 512 KB/sek dla dźwięku i 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.

5. Przy użytkowaniu oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.

6. Słuchawki lub głośniki powinny  być podłączone do komputera.

7. Przed podłączeniem do szkolenia on-line należy wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) 

8. W trakcie trwania szkolenia nie należy pobierać żadnych plików i aktualizacji.

Zgłoszenie przyjmowane są:

⦁ na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/  

⦁ wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Andrzej Popiołek
Kategoria
Bezpieczeństwo Fizyczne