ZASTOSOWANIE SOC - SYSTEMU OCHRONY CYBERNETYCZNEJ I NARZĘDZI ELEKTRONICZNEGO NADZORU W ICT BANKU Z ODNIESIENIEM DO WYTYCZNYCH EBA i DORA

ZASTOSOWANIE SOC - SYSTEMU OCHRONY CYBERNETYCZNEJ I NARZĘDZI ELEKTRONICZNEGO NADZORU W ICT BANKU Z ODNIESIENIEM DO WYTYCZNYCH EBA i DORA

Cena 300,00 zł Netto
Rozpoczęcie szkolenia
Data szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać: 

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl

Wybierz interesującą Cię datę zajęć, dodaj zajęcia do koszyka i złóż zamówienie.
Po złożeniu zamówienia na podany adres e-mail otrzymasz link do uczestnictwa w zajęciach online! Nie musisz instalować żadnego oprogramowania. Wystarczy ekran i trochę miejsca :)

ADRESACI 

Szkolenie adresowane dla Zarządu Banku, ASI, ABI, IOD, kadry zarządzającej i pracowników działu IT

METODYKA

Webinar on-line  – 1 sesja 1,5 godz. 

PLAN SZKOLENIA

1. Podstawy SOC (Security Operations Center): Definicja i cel SOC, zrozumienie, jak SOC wspiera bezpieczeństwo informacji w banku spółdzielczym:

Spis zasobów i narzędzi 

Zmniejszanie obszaru podatnego na ataki 

Ciągłe monitorowanie, wykrywanie zagrożeń 

Zarządzanie dziennikami, reagowanie na zdarzenia 

Odzyskiwanie i korygowanie 

Analiza i badanie przyczyny zagrożeń, uściślanie zabezpieczeń 

Zarządzanie zgodnością 

2. Wykorzystanie narzędzi elektronicznego nadzoru: Praktyczne zastosowania narzędzi monitoringu i nadzoru w infrastrukturze ICT. 

3. Omówienie trendów i aktualizacji w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego

4. Wytyczne EBA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego): Szczegółowe omówienie wytycznych EBA dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego i jak mogą one wpływać na operacje banku.

5. DORA (Digital Operational Resilience Act): Zrozumienie DORA i jego wymagań w kontekście bankowości. Jak DORA wpływa na SOC i narzędzia elektronicznego nadzoru.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

Zgłoszenie przyjmowane są:

⦁ na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/  

⦁ wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Andrzej Popiołek
Kategoria
Cyberbezpieczeństwo