Bezpieczeństwo biznesowe w Banku w czasach pandemii - jak przetrwać i zachować ciągłość działania?

Bezpieczeństwo biznesowe w Banku w czasach pandemii - jak przetrwać i zachować ciągłość działania?

Cena 150,00 zł Netto

Wkrótce nowy termin szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać:

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl

Wybierz interesującą Cię datę zajęć, dodaj zajęcia do koszyka i złóż zamówienie.
Po złożeniu zamówienia na podany adres e-mail otrzymasz link do uczestnictwa w zajęciach online! Nie musisz instalować żadnego oprogramowania. Wystarczy ekran i trochę miejsca :)

ADRESACI 

Członkowie Zarządu nadzorujący obszar zarządzania ciągłością działania w Banku

Członkowie Zarządu nadzorujący obszar IT w Banku

Osoby, odpowiedzialne za budowę, wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ciągłością działania w Banku

Właściciele procesów biznesowych

Kadra menedżerska odpowiadająca za zarządzanie IT

Audytorzy wewnętrzni

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem operacyjnym

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej budowania odporności własnej organizacji w odpowiedzi na utrzymujący się stan epidemiologiczny.

W trakcie szkolenie zaprezentowane zostaną wypracowane przez banki różne strategie ochrony przed negatywnymi skutkami pandemii.

Dodatkowo przedstawiony zostanie konkretny schemat działań umożliwiający dostosowanie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w taki sposób, aby być przygotowanym na kolejne obostrzenia sanitarne bądź lockdown.

KORZYŚCI SZKOLENIA

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

będą znali obszary działalności bankowej, które są najbardziej narażone na negatywny wpływ pandemii;

spośród różnych schematów postępowania na drodze do budowania odporności organizacji będą potrafili podjąć decyzję o wyborze najlepszego rozwiązań, dostosowanego do ich Banku;

świadomie podejmą decyzję, czy i w jakim zakresie modyfikować swój System Zarządzania Ciągłością Działania; 

zdobędą praktyczną wiedzę, jak dokonać zmian w Planach Ciągłości Działania, aby móc w przyszłości jeszcze efektywniej przeciwdziałać negatywnym wpływom pandemii;

dowiedzą się, jak postępować z kluczową wartością dla organizacji, którą jest człowiek, aby bank był naprawdę odporny na negatywny wpływy otoczenia.

METODYKA

Webinarium on-line – 2 sesje po 1,5 godz. w ciągu dnia z 20-30 min. przerwą 

PLAN SZKOLENIA

1. Obszary w działalności bankowej, które najbardziej ucierpiały

Organizacja pracy

czyli jak starano się zapanować nad chaosem

Finanse

czyli jak spadały wskaźniki

Technologia

czyli jak zrobić dobry audyt w IT za darmo

Pracownicy

czyli jak skutecznie demotywować

2. Strategie funkcjonowania w czasie pandemii

Organizacja pracy

czyli jak w bankach zarządzano

Finanse

czyli jak cięto koszty

Technologia

czyli jak implementowano

Pracownik

czyli jak zarządzano zasobami

3. Ciągłość Działania na nowo

Działający system to panaceum na pandemię?

czyli kiedy pandemia staję się kryzysem

Jak dostosować system na kolejny lockdown?

czyli gdy biznes to coś więcej niż procesy krytyczne

4. Klucz do przetrwania

Bank od środka

czyli jak się pracuje po blisko dwóch latach od ogłaszanej w mediach pandemii

Co z tymi chęciami?

czyli na ile nam się chce

Zaangażowanie

czyli jak mieć więcej za mniej

Docenianie

czyli dajcie a będzie Wam dane

Rola lidera

czyli jak mieć naśladowców

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

1. Do aplikacji „ClikMeeting” można wejść z przesłanego linku na  komputerze i laptopie lub z urządzenia mobilnego pobierając aplikację ze sklepu Google Play lub AppStore.

2. W systemie pocztowym należy dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com 

3. Z aplikacją „ClikMeeting” łączymy się za pośrednictwem przeglądarek Firefox, Google Chrome. Przeglądarka powinna być uaktualniona do najnowszej wersji.

4. Zalecana prędkość łącza internetowego 512 KB/sek dla dźwięku i 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.

5. Przy użytkowaniu oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.

6. Słuchawki lub głośniki powinny  być podłączone do komputera.

7. Przed podłączeniem do szkolenia on-line należy wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) 

8. W trakcie trwania szkolenia nie należy pobierać żadnych plików i aktualizacji.

Zgłoszenie przyjmowane są:

⦁ na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/  

⦁ wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Paweł Wąsik
Kategoria
Zarządzanie Ciągłością Działania