SCRUM - JAK ZWINNIE BUDOWAĆ WARTOŚĆ?

SCRUM - JAK ZWINNIE BUDOWAĆ WARTOŚĆ?

Cena 280,00 zł Netto

Wkrótce nowy termin szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać: 

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl

Wybierz  datę  szkolenia,  dodaj  zajęcia  do koszyka i  złóż  zamówienie.  Po  złożeniu zamówienia  oraz  potwierdzeniu realizacji  szkolenia  na  podany  adres  e-mail   otrzymasz  link  do udziału  w  zajęciach  online !  Nie  musisz  instalować  żadnego  oprogramowania. Wystarczy ekran i trochę miejsca :)

ADRESACI 

Członkowie Zarządu w tym nadzorujący obszar IT w Banku
Osoby, odpowiedzialne za budowę, wdrożenie rozwój produktów bankowych
Właściciele procesów biznesowych
Kadra menedżerska odpowiadająca za zarządzanie IT
Audytorzy wewnętrzni
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie kadrami

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, jak w sposób zwinny budować przewagę rynkową Banku oraz dlaczego budowanie trwałych i opartych na szacunku relacji jest tak ważne. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się również jak można  zwiększyć efektywność pracy nie zwiększając zarazem jej kosztów. 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:
- czym jest zwinność
- jakie są różnice między klasycznym a zwinnym prowadzeniem projektów w Banku
- czym jest Scrum
- jak wygląda praca w Scrumie
- jak budować prawdziwe relacje wśród pracowników
- o przywództwie i rodzajach motywacji
- jak budować kulturę organizacji opartą na zwinnej metodzie wytwarzania wartości

METODYKA

Szkolenie on-line – 2 sesje po 1,5 godz. z 15 min. przerwą 

PLAN SZKOLENIA

1. Zwinność

Klasyczne tworzenie produktu

Zwinne tworzenie produktu

Zasady manifestu Agile

2. Czym jest Scrum

Scrum

5 warstw Scruma

Wartości Scruma

Zasady Scruma

Ramy postępowania Scruma

Dobre praktyki

3. Praca w Scrumie

5 wydarzeń 1 aktywność

Sprint

Planowanie Sprintu

Przebieg Sprintu

Codzienny Scrum

Przegląd Sprintu

Retrospektywa Sprintu

4. Motywacja

Jacy jesteśmy

Teoria X i Y

Teoria automotywacji

5. Role w Scrumie

Zespół

Product Owner

Scrum Master

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

1. Do aplikacji „ClikMeeting” można wejść z przesłanego linku na  komputerze i laptopie lub z urządzenia mobilnego pobierając aplikację ze sklepu Google Play lub AppStore.
2. W systemie pocztowym należy dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com 
3. Z aplikacją „ClikMeeting” łączymy się za pośrednictwem przeglądarek Firefox, Google Chrome. Przeglądarka powinna być uaktualniona do najnowszej wersji.
4. Zalecana prędkość łącza internetowego 512 KB/sek dla dźwięku i 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
5. Przy użytkowaniu oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
6. Słuchawki lub głośniki powinny  być podłączone do komputera.
7. Przed podłączeniem do szkolenia on-line należy wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) 
8. W trakcie trwania szkolenia nie należy pobierać żadnych plików i aktualizacji.

Zgłoszenie przyjmowane są:

⦁ na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/ 
⦁ wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Paweł Wąsik
Kategoria
Zarządzanie projektami IT