RÓŻNORODNOŚĆ JAKO SIŁA NAPĘDOWA DZIAŁU SPRZEDAZY I OBSŁUGI KLIENTA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

RÓŻNORODNOŚĆ JAKO SIŁA NAPĘDOWA DZIAŁU SPRZEDAZY I OBSŁUGI KLIENTA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Cena 150,00 zł Netto

Wkrótce nowy termin szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać:

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl

Wybierz interesującą Cię datę zajęć, dodaj zajęcia do koszyka i złóż zamówienie.
Po złożeniu zamówienia na podany adres e-mail otrzymasz link do uczestnictwa w zajęciach online! Nie musisz instalować żadnego oprogramowania. Wystarczy ekran i trochę miejsca :)

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest dla kadry zarządzającej oraz pracowników działu sprzedaży, marketingu i reklamy, osób zainteresowanych budowaniem nowoczesnego zespołu sprzedażowego w Banku. 

CEL SZKOLENIA

Szkolenie skoncentrowane jest na przekazaniu oraz przećwiczeniu konkretnych narzędzi motywowania, podnoszenia efektywności pracy i rozwoju potencjału pracowników w zależności od podziału ról, które pełnią w zespole. Ukierunkowane na zbudowanie mocnego zespołu sprzedażowego, będącego motorem napędowym wzrostu zysku i pozyskania nowych klientów dla banku.  

KORZYŚCI SZKOLENIA

Zdobycie wiedzy dotyczącej identyfikacji ról w zespole i przełożenie tej wiedzy na realia Banków Spółdzielczych

Rozwinięcie umiejętności komunikacji w zespole w oparciu o konkretne techniki.

Poznanie przyczyn spadku motywacji u pracowników oraz metod zapobiegania.

Rozwój pracowników poprzez odpowiednie delegowanie, wsparcie i  zarządzanie

Zapoznanie się z dobrymi praktykami zarządzania różnorodnością zespołu pracowników (modele, narzędzia)

Autodiagnoza indywidualnych ról w zespole i rozwinięcie niezbędnych kompetencji do stworzenia skutecznego zespołu

⦁       Rozwój umiejętności rozpoznawania mocnych stron pracowników i wykorzystywanie ich w celu zwiększenia efektywności Banku.

METODYKA

Webinarium on-line – 2 sesje po 1 godz. w ciągu dnia z 30 min. przerwą

PLAN SZKOLENIA

1. Identyfikacja ról w zespole

2. Role w zespole a komunikacja i współpraca

3. Budowanie zespołu w oparciu o koncepcję ról.

4. Twoja rola w zespole - autodiagnoza.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

1. Do aplikacji „ClikMeeting” można wejść z przesłanego linku na  komputerze i laptopie lub z urządzenia mobilnego pobierając aplikację ze sklepu Google Play lub AppStore.

2. W systemie pocztowym należy dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com 

3. Z aplikacją „ClikMeeting” łączymy się za pośrednictwem przeglądarek Firefox, Google Chrome. Przeglądarka powinna być uaktualniona do najnowszej wersji.

4. Zalecana prędkość łącza internetowego 512 KB/sek dla dźwięku i 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.

5. Przy użytkowaniu oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.

6. Słuchawki lub głośniki powinny  być podłączone do komputera.

7. Przed podłączeniem do szkolenia on-line należy wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) 

8. W trakcie trwania szkolenia nie należy pobierać żadnych plików i aktualizacji.

Zgłoszenie przyjmowane są:

na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/  

wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Anna Szczepanek
Kategoria
Sprzedaż