JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ PRODUKTÓW BANKOWYCH DZIĘKI NARZĘDZIU FACEBOOK ADS

JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ PRODUKTÓW BANKOWYCH DZIĘKI NARZĘDZIU FACEBOOK ADS

Cena 280,00 zł Netto

Wkrótce nowy termin szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać: 

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl

Wybierz  datę  szkolenia,  dodaj  zajęcia  do koszyka i  złóż  zamówienie.  Po  złożeniu zamówienia  oraz  potwierdzeniu realizacji  szkolenia  na  podany  adres  e-mail   otrzymasz  link  do udziału  w  zajęciach  online !  Nie  musisz  instalować  żadnego  oprogramowania. Wystarczy ekran i trochę miejsca :)

ADRESACI

Szkolenie adresowane jest dla kadry zarządzającej Banków Spółdzielczych, dyrekcji oraz pracowników działu marketingu i reklamy, osób zainteresowanych możliwościami wykorzystania marketingu internetowego do promocji usług bankowości spółdzielczej.

CEL SZKOLENIA

Marketingową   potęgą   Facebook’a   nie   jest  jedynie   ilość   aktywnych użytkowników, ale przede wszystkim zbierane przez niego dane na ich temat, które można skutecznie wykorzystać w realizacji celów Banków Spółdzielczych. Potencjał  reklam  na  Facebooku leży  w zaawansowanych opcjach targetowania oraz wielu kanałach i formatach promocji udostępnianych przez portal. Ucząc się umiejętnie tworzyć kampanie, następnie analizować  ich  wyniki  i optymalizować kreacje, otrzymasz dostęp do skutecznego narzędzia w walce o uwagę i pieniądze potencjalnych klientów. 

KORZYŚCI SZKOLENIA

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie:

zrozumienia działania cyfrowego marketingu,

tworzenia skutecznej taktyki reklamowej,

wypracowania odpowiedniej grupy odbiorców dla reklam, usług i produktów bankowych, 

tworzenia kampanii remarketingowej na Facebook-u

Omówimy odpowiedzi na istotne pytania w zakresie reklamy na portalach społecznościowych:

jakie cechy powinna posiadać skuteczna kreacja reklamowa na Facebooku?

jakie formaty i umiejscowienia przekazów reklamowych oferuje Facebook i czy wszystkie są jednakowo skuteczne? 

realizacja jakich celów reklamowych dostępna jest za pośrednictwem portalu?

co to jest Piksel Facebooka, Custom Audiences i Lookalike Audiences oraz jak wykorzystać możliwości, które dają?

METODYKA

Szkolenie on-line – 2 sesje po 1,5 godz. z przerwą 15 min.

PLAN SZKOLENIA

1. WSTĘP:

Produkty bankowe w klasycznej definicji marketingu

Reklama narzędziem promocji

Internet jako środek masowego przekazu

Spójność przekazu - jednolity wizerunek

2. Reklama internetowa - Facebook:

Wprowadzenie do charakterystyki mediów społecznościowych

Facebook jako firma reklamowa

Cele marketingowe możliwe do zrealizowania za pośrednictwem portalu Facebook 

(strategia / cele / efektywność)

Profil użytkowników facebooka

Planowanie komunikacji FanPage

Business Manager / reklama płatna / targetowanie

Pixel Facebook, Audience, Lookalike, Remarketing

Skuteczne zabiegi wpływające na wzrost skuteczności reklamy

Ile kosztuje prowadzenie skutecznego FanPage

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

1. Do aplikacji „ClikMeeting” można wejść z przesłanego linku na  komputerze i laptopie lub z urządzenia mobilnego pobierając aplikację ze sklepu Google Play lub AppStore.

2. W systemie pocztowym należy dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com 

3. Z aplikacją „ClikMeeting” łączymy się za pośrednictwem przeglądarek Firefox, Google Chrome. Przeglądarka powinna być uaktualniona do najnowszej wersji.

4. Zalecana prędkość łącza internetowego 512 KB/sek dla dźwięku i 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.

5. Przy użytkowaniu oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.

6. Słuchawki lub głośniki powinny  być podłączone do komputera.

7. Przed podłączeniem do szkolenia on-line należy wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) 

8. W trakcie trwania szkolenia nie należy pobierać żadnych plików i aktualizacji.

Zgłoszenie przyjmowane są:

na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/  

wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Marcin Juszczak
Kategoria
Marketing