ZASADY I DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA CIAGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA W BANKU

ZASADY I DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA CIAGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA W BANKU

Cena 150,00 zł Netto
Data szkolenia
Rozpoczęcie szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać:

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl

Wybierz interesującą Cię datę zajęć, dodaj zajęcia do koszyka i złóż zamówienie.
Po złożeniu zamówienia na podany adres e-mail otrzymasz link do uczestnictwa w zajęciach online! Nie musisz instalować żadnego oprogramowania. Wystarczy ekran i trochę miejsca :)

ADRESACI 

Członkowie Zarządu nadzorujący obszar zarządzania ciągłością działania oraz obszar IT w Banku

Osoby, odpowiedzialne za budowę, wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ciągłością działania w Banku

Kadra menedżerska odpowiadająca za zarządzanie IT

Właściciele procesów biznesowych, audytorzy wewnętrzni

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem operacyjnym

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności  z zakresu

zagadnień związanych z wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania

ciągłością  działania w Banku na podstawie wymagań Rekomendacji D KNF oraz  dobrych

praktyk  wynikających  z  normy ISO 22301 oraz wiedzy eksperckiej dla pracowników

banków, który są odpowiedzialni za nadzór oraz zarządzanie w/w systemem.

Podczas szkolenia uczestnicy:

- poznają główne elementy systemu zarządzania ciągłością działania,

- naucza  się, jak w prosty sposób można spełnić wymagania, które stawia przed bankami nadzorca rynku w obszarze ciągłości działania,

- będą potrafili utrzymywać i rozwijać system zarządzania ciągłością działania w taki sposób, aby przynosił dla Banku wymierne korzyści, 

- będą potrafili zaplanować, przygotować i wykonać testy sprawdzające poziom funkcjonowania poszczególnych elementów systemu zarządzania ciągłością działania,

- dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację systemu zarządzania ciągłością działania i  zredukować koszty działalności Banku,

- poznają autentyczne błędy i problemy związane z funkcjonowaniem w Banku systemu zarządzania ciągłością działania oraz praktyczne sposoby radzenia sobie z nimi. 

METODYKA

Webinarium on-line – 2 sesje po 1,45 godz. w ciągu dnia z 20-30 min. przerwą 

PLAN SZKOLENIA

1. Dlaczego to robimy?

- czyli, po co nam działający system zarządzania ciągłością działania w Banku?

Cel budowy systemu

Wymagania prawne

Najważniejsze definicje

Zakres zarządzania 

2. Jak to ma działać?

- czyli, główne elementy systemu.

Zrozumienie organizacji poprzez jej kontekst działalności 

Określenie strategii

Zdefiniowanie mierników skuteczności działania systemu

Organizacja i wdrożenie systemu

3. Jak tym zarządzać?

- czyli, jak planować i przeprowadzać testy w Banku, jak rozwijać system, a nie popaść 

w rutynę, jak się komunikować.

a. Testowanie

Zanim zaczniemy testować

Plan testu

Testowanie

Raporty z testów

Rekomendacje

Przejście do procesu doskonalenia

b. Doskonalenie

Uwagi po testach

Rekomendacje po testach

Przeglądy systemu

Aktualizacja procedur

c. Weryfikacja mierników skuteczności działania system

d. Skuteczna komunikacja podczas zarządzania ciągłością działania 

4. Co z tego będziemy mieli?

- czyli, szanse jakie daje dla Banku działający i sprawnie zarządzany system ciągłości działania.

Szanse czy tylko zagrożenia

Poznaj swój Bank

Korzyści z utrzymywania systemu

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

1. Do aplikacji „ClikMeeting” można wejść z przesłanego linku na  komputerze i laptopie lub z urządzenia mobilnego pobierając aplikację ze sklepu Google Play lub AppStore.

2. W systemie pocztowym należy dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com 

3. Z aplikacją „ClikMeeting” łączymy się za pośrednictwem przeglądarek Firefox, Google Chrome. Przeglądarka powinna być uaktualniona do najnowszej wersji.

4. Zalecana prędkość łącza internetowego 512 KB/sek dla dźwięku i 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.

5. Przy użytkowaniu oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.

6. Słuchawki lub głośniki powinny  być podłączone do komputera.

7. Przed podłączeniem do szkolenia on-line należy wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) 

8. W trakcie trwania szkolenia nie należy pobierać żadnych plików i aktualizacji.

Zgłoszenie przyjmowane są:

na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/  

wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Paweł Wąsik
Kategoria
Zarządzanie Ciągłością Działania