ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Z ELEMENTAMI ANALIZY W CHMURZE

ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Z ELEMENTAMI ANALIZY W CHMURZE

Cena 300,00 zł Netto
Data szkolenia
Rozpoczęcie szkolenia

Dodatkową informację na temat szkolenia można uzyskać: 

    • pod nr tel.:  12 631 91 22, 608 407 668

    • pod adresem e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl

Wybierz interesującą Cię datę zajęć, dodaj zajęcia do koszyka i złóż zamówienie.
Po złożeniu zamówienia na podany adres e-mail otrzymasz link do uczestnictwa w zajęciach online! Nie musisz instalować żadnego oprogramowania. Wystarczy ekran i trochę miejsca :)

ADRESACI 

Członkowie Zarządu nadzorujący obszar zarządzania bezpieczeństwem informacji w Banku

Kadra menedżerska odpowiadająca za zarządzanie IT

Właściciele procesów biznesowych

Audytorzy wewnętrzni

Osoby, odpowiedzialne za budowę, wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Banku

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem operacyjnym

CEL SZKOLENIA

Szkolenie  służy  przekazaniu  uczestnikom  praktycznej  wiedzy i sprawdzonych metod oceny ryzyka  w  systemie  bezpieczeństwa informacji, które ułatwiają zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym i przetwarzanym informacjom oraz doskonalą  system zarządzania bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami Rekomendacji D KNF oraz dobrych praktyk wynikających z normy ISO 27001.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

- będą w stanie samodzielnie wykonać klasyfikację oraz analizę ryzyka bezpieczeństwa informacji;

- zobaczą wartości jakie przynosi nie tylko wdrożenie w Banku systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, ale również jego utrzymanie i rozwój;

- nauczą się, jak w prosty sposób można wypełnić wymagania, które stawia przed bankami nadzorca rynku w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji;

- będą potrafili utrzymywać i rozwijać system zarządzania bezpieczeństwem informacji  w taki sposób, aby przynosił dla banku wymierne korzyści;

- poznają najczęściej popełniane błędy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji i dowiedzą się jak ich unikać;

- zrozumieją istotę działania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;

- wiedzę przekazuje praktyk.

METODYKA

Webinarium on-line – 2 sesje po 1,5 godz. z 15 min. przerwą 

PLAN SZKOLENIA

1. Bezpieczeństwo informacji

Szanse, czy tylko obowiązki? 

2. Wymagania

Klasyfikacja informacji

Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji 

Jakość danych

Dlaczego to robimy? Jak to ma działać? Co z tego będziemy mieli? Komu i co raportować?

Korzyści z utrzymywania systemu

3. Praktyka

Od klasyfikacji informacji do analizy ryzyka bezpieczeństwa informacji - zróbmy to sami

4. Przetwarzanie danych w chmurze (przetwarzanie danych zgodnie z Polish Cloud)

Jak zaplanować wdrożenie? 

Jak wykonać analizę ryzyka?

Jak dostosować Bank do przetwarzania danych w chmurze?

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON-LINE

Zgłoszenie przyjmowane są:

na podstawie zapisu na szkolenie i dokonania rejestracji na portalu szkoleniowym: https://edu.servus-comp.pl/pl/  

wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres: barbara.dyka@servus-comp.pl  

Pobierz formularz tutaj

Szkolenia on-line potwierdzamy mailowo na adres e-mail podany przy rejestracji lub w formularzu zgłoszeniowym 1–2 dni przed terminem realizacji. Ilość uczestników w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób. Po przekroczeniu ustalonego limitu kolejni zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o nowym terminie realizacji niniejszego szkolenia.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu nie zgłoszenia się wymaganej ilości uczestników dla danego szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia informujemy  zgłoszonych uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: barbara.dyka@servus-comp.pl  na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uprawnia Servus Comp do wystawienia faktury VAT w pełnej wysokości należnej płatności za szkolenie.


Informacje praktyczne
Ekspert/trener
Paweł Wąsik
Kategoria
Bezpieczeństwo Informacji